MITÄ EDISTÄMME?

Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeudet perustuvat YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Se velvoittaa sopimusvaltiot kunnioittamaan ja noudattamaan sopimuksessa taattuja lapsen oikeuksia. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Esitteitä lapsen oikeuksista

Ymmärrettäviä ja lapsiystävällisiä esitteitä lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta eri kielillä. Esitteitä saa vapaasti ladata ja tulostaa.

Sopimuksen valinnaiset pöytäkirjat

Lapsen oikeuksien sopimukseen on liitetty kolme valinnaista pöytäkirjaa: lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, lasten myynnistä sekä valitusoikeudesta.

YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo ja ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentteja. Niissä se tulkitsee sopimuksen takaamia oikeuksia. 

Valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Lapsella tai lapsiryhmällä oikeus tehdä valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos sopimusvaltio on loukannut lapsen oikeuksia.

Lapsen oikeuksien komitean ratkaisut ja kannanotot

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee suomeksi YK:n lapsen oikeuksien komitean tekemiä ratkaisuja sekä kannanottoja.