MITÄ EDISTÄMME?

Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeudet perustuvat YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Se velvoittaa sopimusvaltiot kunnioittamaan ja noudattamaan sopimuksessa taattuja lapsen oikeuksia. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Esitteitä lapsen oikeuksista

Kaikki esitteemme lapsen oikeuksista ovat vapaasti ladattavissa, tulostettavissa ja jaettavissa. Esitteitä on saatavilla suomen ja suomen selkokielen lisäksi ruotsiksi, pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi, romanikielellä, englanniksi ja venäjäksi.

Lapsen oikeuksien sopimuksen valinnaiset pöytäkirjat

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen on liitetty kolme valinnaista pöytäkirjaa: lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin; lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta; sekä valitusoikeudesta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentteja. Niissä se tulkitsee sopimuksen takaamia oikeuksia. Täällä löydät yleiskommentit suomeksi.

YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo ja ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa.

Valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Lapsella tai lapsiryhmällä oikeus tehdä valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos sopimusvaltio on loukannut lapsen oikeuksia. Komitea ottaa kantaa tutkimiinsa valituksiin ja antaa tarvittaessa suosituksia niiden perusteella.

Lasten ja perheiden oikeusturva ja auttavat tahot

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisen lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi ottaa niihin kantaa. Täältä löydät tukea tarjoavien toimijoiden yhteystietoja sekä ohjeita lasten ja perheiden palveluihin ja oikeusturvaan liittyen.

Tietoa lasten ja perheiden oikeusturvasta ja auttavista tahoista: UKK

Mitä voin tehdä, kun

- lapseni on huostaanotettu enkä saa tavata häntä?

- eräässä perheessä lasta kohdellaan huonosti?

- kuulin radiosta lapsille sopimatonta mainontaa?