MITÄ EDISTÄMME?

Lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeudet perustuvat YK:n yleis­sopimukseen lapsen oikeuksista. Se velvoittaa sopimus­valtiot kunnioittamaan ja noudattamaan sopimuksessa taattuja lapsen oikeuksia. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Esitteitä lapsen oikeuksista

Ymmärrettäviä ja lapsi­ystävällisiä esitteitä lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien sopimuksesta eri kielillä. Esitteitä saa vapaasti ladata ja tulostaa.

Sopimuksen valinnaiset pöytäkirjat

Lapsen oikeuksien sopimukseen on liitetty kolme valinnaista pöytä­kirjaa: lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, lasten myynnistä sekä valitus­oikeudesta.

YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea koostuu 18 asian­tuntijasta, jotka valitaan joka neljäs vuosi. Komitea ohjaa ja valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeen­panoa.

Sopimuksen toimeenpanon valvonta

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeen­panoa ja ohjaa sopimuksen tulkintaa määräaikais­raportoinnin avulla.

Komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee lapsen oikeuksien sopimuksen toimeen­panon tueksi yleis­kommentteja. Niissä se tulkitsee sopimuksen takaamia oikeuksia.

Valituksen tekeminen komitealle

Lapsella tai lapsiryhmällä oikeus tehdä valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos sopimus­valtio on loukannut lapsen oikeuksia.

Komitean ratkaisuja ja kannanottoja

Lapsiasia­valtuutettu julkaisee suomeksi YK:n lapsen oikeuksien komitean tekemiä ratkaisuja sekä kannan­ottoja.