YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lapsen perus- ja ihmisoikeudet perustuvat YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Sopimus on hyväksytty YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989. Suomi on saattanut sopimuksen voimaan lailla vuonna 1991 (SopS 59 ja 60/1991).

Sopimusteksti on kokonaisuudessaan luettavissa tältä sivulta sekä FINLEX-tietokannasta. Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut lyhennelmän lapsen oikeuksien sopimuksesta selkokielellä. Lapsen oikeuksien sopimuksesta on julkaistu esitteitä useilla eri kielillä.

Lapsen oikeuksien sopimus kansainvälinen ihmisoikeussopimus. Se velvoittaa sopimusvaltiot kunnioittamaan ja noudattamaan sopimuksessa taattuja lapsen oikeuksia. Lisäksi se velvoittaa kansallista lainsäädäntöä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on yhteistyössä eri viranomaisten, toimialansa järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun toteutumista.