MITÄ TEEMME?

Tiedotteet

Lapsiasiavaltuutetun tiedotteiden kautta voi tutustua ajankohtaisiin asioihin lapsiasiavaltuutetun toimistossa ja tehtäväkentässä.

Lausunnot

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten asemaa koskevista kysymyksistä.

Aloitteet ja kannanotot

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee kannanottoja ja selvityksiä ajankohtaisista teemoista sekä tekee aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi. 

Julkaisut

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja -sarjan julkaisut löytyvät tältä sivulta sekä valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta

Lapsibarometri

Lapsibarometri on tutkimus 6-7-vuotiaiden suomalaislasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksessa selvitetään lasten omia kokemuksia heitä koskettavista teemoista.

Lasten ja nuorten tapaamiset

Lapsiasiavaltuutettu tapaa erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä. Tältä sivulta löytyvät koonnit lasten ja nuorten tapaamisista.

Pyöreän pöydän keskustelut

Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskusteluja lapsen oikeuksiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Uutiskirjeet

Uutiskirjeeseen kootaan ajankohtaisia asioita neljä kertaa vuodessa. Lue aiempia uutiskirjeitä ja tee uutiskirjetilaus omaan sähköpostiisi.