Yhteystiedot 

 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).
Tietoa lapselle ja perheelle tarjottavista palveluista ja oikeusturvasta


Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 Jyväskylä
Vaihde: +358 (0)295 666 850

Sähköposti: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi 
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi
HUOM! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät sivulta Tietosuojakäytäntö


Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee asiantuntijoita, jotka edistävät lasten oikeuksia yhdessä valtuutetun kanssa. Hallinnollisesti lapsiasiavaltuutettu toimii oikeusministeriön yhteydessä. 

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio 
Lapsiasiavaltuutetun sihteeri
Tiedotusvälineiden yhteydenotot

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen
Lapsitutkimus ja Lapsibarometri
Lasten osallisuus

Viestintäsuunnittelija Pia Pihlainen
Lapsen oikeuksien viestintä
Verkkosivu-uudistus 

Ylitarkastaja Katja Mettinen
Kansalaisyhteydenotot
Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri
Lasten osallisuus 
Kansainvälinen yhteistyö 

Lakimies Merike Helander 
Lausunnot ja aloitteet
Eduskuntakertomus
YK:lle annettava määräaikaisraportointi

Korkeakouluharjoittelija Karri Kekkonen

Korkeakouluharjoittelija Tuomo Virtanen

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)