Yhteystiedot

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004 (FINLEX).
 

Tietoa lapselle ja perheelle tarjottavista palveluista ja oikeusturvasta


Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. krs
40100 Jyväskylä
Vaihde: +358 (0)295 666 850

Sähköposti: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi 
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

HUOM! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Twitter
Instagram
Facebook
Youtube

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät sivulta Tietosuojakäytäntö


Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee asiantuntijoita, jotka edistävät lapsen oikeuksia yhdessä valtuutetun kanssa. Hallinnollisesti lapsiasiavaltuutettu toimii oikeusministeriön yhteydessä. 

 

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

 

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio 
Lapsiasiavaltuutetun sihteeri
Tiedotusvälineiden yhteydenotot

 

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen (perhevapaalla)
Lapsitutkimus ja Lapsibarometri
Lasten osallisuus

 

Erikoistutkija Anton Schalin (31.12.2021 saakka)
Lapsitutkimus
Lasten osallisuus

 

Ylitarkastaja Katja Mettinen
Kansalaisten yhteydenotot
Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri
Lasten osallisuus 
Kansainvälinen yhteistyö

 

Viestintäasiantuntija Annaleena Aira 
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Lapsen oikeuksien viestinnän kehittäminen
Lasten näkemysten välittyminen lapsiasiavaltuutetun työssä
Verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen

 

Lakimies Merike Helander 
Lausunnot ja aloitteet
Eduskuntakertomus
YK:lle annettava määräaikaisraportointi

 

Lakimies Sonja Vahtera (31.12.2021 saakka)
Lausunnot ja aloitteet
YK:lle annettava määräaikaisraportointi

 

Suunnittelija Karri Kekkonen (31.5.2022 saakka)
Julkaisu lasten koronakokemuksista
Verkkosivujen ylläpito
Viestinnällisten tehtävien tukeminen
Toimiston muut avustavat tehtävät

 

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)

 

Ohjeita yhteydenottoon

 

Tehtävässään lapsiasiavaltuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymispyynnöt osoitetaan hallinnolliselle avustajalle, ei virasto-osoitteeseen. Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasiavaltuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia ja lähettämään lyhyen perustelun kutsun yhteydessä.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista (laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §). Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisen lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi ottaa niihin kantaa.