Lapsibarometri

Lapsibarometri on lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttama tutkimus 6–7-vuotiaiden lasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten omia näkemyksiä heitä koskettavista teemoista. 

Lapsibarometri 2022

"Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää" - lasten näkemyksiä turvallisuudesta

Lapsibarometri 2022 perustuu 404 lapsen puhelinhaastatteluun, ja sen teemana on turvallisuus. Tutkimus avaa näkökulmia siihen, mitä turvallisuus merkitsee esiopetusikäisille lapsille, millaiset asiat lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta ja millaiset asiat vähentävät sitä. Tutkimus on suunnattu päättäjille, lasten parissa työskenteleville, vanhemmille ja kaikille lasten asioista kiinnostuneille.

Lapsibarometri 2022

Lapsibarometri 2020

”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa” - hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana

Vuoden 2020 Lapsibarometrissa selvitettiin, mitä kuusivuotiaat lapset ajattelevat hyvästä elämästä, mitä hyvään elämään kuuluu ja miten nämä asiat toteutuvat heidän omassa elämässään. Lapsibarometrin aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla ja aineisto koostuu 402 haastattelusta. Tutkimuksen ydintulokset voi tiivistää kolmeen hyvän elämän peruspilariin: leikki, koti ja ruoka. Kokonaisuutena tulokset kertoivat lasten järkiperäisestä tavasta hahmottaa hyvää elämää ja antoivat myönteisen kuvan kuusivuotiaiden arjesta. Lasten viesti on, että tärkeintä on huolehtia lasten arjen toimivuudesta.

Lapsibarometri 2020

Lapsibarometri 2018

Lasten kokemustiedon keräämisen metodologisia kysymyksiä

Vuoden 2018 Lapsibarometri keräsi kuusivuotiaiden lasten vapaa-aikaa ja liikuntaa koskevaa kokemustietoa. Tutkimuksessa vertailtiin kasvokkaista ja puhelinhaastattelua tiedon keräämismenetelmänä, ja siinä haastateltiin 150 kuusivuotiasta lasta ja heidän huoltajaansa. Tutkimus osoitti, että lapsille tärkeimpiä asioita vapaa-ajalla ovat leikkiminen ja pelaaminen, kotona oleminen sekä herkuttelu.

Lapsibarometri 2018

Lapsibarometri 2016

Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana

Ensimmäisen Lapsibarometrin teemana oli luottamus. Tulosten perusteella suurin osa kuusivuotiaista lapsista osoittaa luottamusta läheisiä ihmissuhteita, kuten kavereita ja perhettä kohtaan. Toisaalta tutkimus antoi viitteitä eriarvoisuudesta ja osoitti, että kuusivuotiaiden joukossa on pieni ryhmä lapsia, jotka eivät tunnista myönteisiä asioita elämässään tai koe saavansa myönteistä palautetta tai apua.

Lapsibarometri 2016