Lapsibarometri

Lapsibarometri on lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttama tutkimus 6–7-vuotiaiden lasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten omia näkemyksiä heitä koskettavista teemoista. 

Lapsibarometri 2022

"Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää" - lasten näkemyksiä turvallisuudesta

Lapsibarometrin 2022 julkaistaan 12.12.2022 klo 10.00-11.30. Julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksillä.

Osallistumislinkki julkaisutilaisuuteen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Ohjelmassa

  • Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
  • Erikoistutkija Terhi Tuukkanen: Lapsibarometrin 2022 tulokset
  • Eskarilaisten tervehdys
  • Lastenpsykiatrian professori Kaija Puura: Lasten turvallisuudentunteen kehitys
  • Teologian tohtori, eetikko Antti Kylliäinen: Hyveet ja turvallisuus
  • Turvallisuuspedagogiikan dosentti Brita Somerkoski: Turvallisuuspedagogiikka

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen!

Lapsibarometri 2020

”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa” - hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana

Vuoden 2020 Lapsibarometrissa selvitettiin, mitä kuusivuotiaat lapset ajattelevat hyvästä elämästä, mitä hyvään elämään kuuluu ja miten nämä asiat toteutuvat heidän omassa elämässään. Lapsibarometrin aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla ja aineisto koostuu 402 haastattelusta. Tutkimuksen ydintulokset voi tiivistää kolmeen hyvän elämän peruspilariin: leikki, koti ja ruoka. Kokonaisuutena tulokset kertoivat lasten järkiperäisestä tavasta hahmottaa hyvää elämää ja antoivat myönteisen kuvan kuusivuotiaiden arjesta. Lasten viesti on, että tärkeintä on huolehtia lasten arjen toimivuudesta.

Lapsibarometri 2020

Lapsibarometri 2018

Lasten kokemustiedon keräämisen metodologisia kysymyksiä

Vuoden 2018 Lapsibarometri keräsi 6-vuotiaiden lasten vapaa-aikaa ja liikuntaa koskevaa kokemustietoa. Tutkimuksessa vertailtiin kasvokkaista ja puhelinhaastattelua tiedon keräämismenetelmänä, ja siinä haastateltiin 150 kuusivuotiasta lasta ja heidän huoltajaansa. Tutkimus osoitti, että lapsille tärkeimpiä asioita vapaa-ajalla ovat leikkiminen ja pelaaminen, kotona oleminen sekä herkuttelu.

Lapsibarometri 2018

Lapsibarometri 2016

Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana

Ensimmäisen Lapsibarometrin teemana oli luottamus. Tulosten perusteella suurin osa kuusivuotiaista lapsista osoittaa luottamusta läheisiä ihmissuhteita, kuten kavereita ja perhettä kohtaan. Toisaalta tutkimus antoi viitteitä eriarvoisuudesta ja osoitti, että kuusivuotiaiden joukossa on pieni ryhmä lapsia, jotka eivät tunnista myönteisiä asioita elämässään tai koe saavansa myönteistä palautetta tai apua.

Lapsibarometri 2016