Yhteydenotto lapsiasiavaltuutettuun

Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää saamaansa palautetta ja yhteydenottoja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään. Valtuutettu voi nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita.

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

 

Esiintymispyynnöt, kutsut ja median yhteydenotot

Tehtävässään lapsiasiavaltuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymispyynnöt osoitetaan hallinnolliselle avustajalle

Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasiavaltuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia, ja lähettämään siitä lyhyen perustelun kutsun yhteydessä.

 

Kansalaisten yhteydenotot lapsen oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ottaa vastaan tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää yhteydenottojen kautta saamaansa tietoa vaikuttamistyössään. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole kuitenkaan toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Yhteydenotot pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi. Kansalaisyhteydenottojen puhelinaika on keskiviikkoisin klo 9-11 numerossa 0295 643 340. 

 

Apua hankaliin tilanteisiin

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai viranomaisen kohteluun, katso ohjeita, miten voit edetä asiassa.

Olemme koonneet listan tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä ja joilta voi saada tukea hankalissa tilanteissa.

 

Tietosuojakäytäntö

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät sivulta Tietosuojakäytäntö.