Yhteydenotto lapsiasiavaltuutettuun

Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää saamaansa palautetta ja yhteydenottoja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään. Valtuutettu voi nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita, jotka muuten jäisivät vaille huomiota.

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

 

Esiintymispyynnöt, kutsut ja median yhteydenotot

Tehtävässään lapsiasiavaltuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymispyynnöt osoitetaan hallinnolliselle avustajalle

Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasiavaltuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia ja lähettämään lyhyen perustelun kutsun yhteydessä.

 

Kansalaisten yhteydenotot lapsen oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ottaa vastaan tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää yhteydenottojen kautta saamaansa tietoa vaikuttamistyössään. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole kuitenkaan toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen lapsiasiavaltuutettu (at) oikeus.fi. 

 

Apua hankaliin tilanteisiin

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai viranomaisen kohteluun, katso ohjeita, miten voit edetä asiassa. Samalle sivulle olemme koonneet listan tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä hankalissa tilanteissa. (Sivua päivitetään lähiaikoina.)

 

Tietosuojakäytäntö

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät sivulta Tietosuojakäytäntö.