Yhteyden­otto lapsiasia­valtuutettuun

Lapsiasia­valtuutettu hyödyntää saamaansa palautetta ja yhteyden­ottoja yhteis­kunnallisessa vaikuttamis­työssään. Valtuutettu voi nostaa yhteis­kunnalliseen keskusteluun ja päätöksen­tekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita.

Lapsiasia­valtuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viran­omaisten päätöksiä.

Esiintymis­pyynnöt, kutsut ja median yhteyden­otot

Tehtävässään lapsiasia­valtuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Lapsiasia­valtuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymis­pyynnöt osoitetaan hallinnolliselle avustajalle

Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasia­valtuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia, ja lähettämään siitä lyhyen perustelun kutsun yhteydessä.

Kansalaisten yhteyden­otot lapsen oikeuksien toteutumisesta

Lapsiasia­valtuutetun toimisto ottaa vastaan tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta. Lapsiasia­valtuutettu hyödyntää yhteyden­ottojen kautta saamaansa tietoa vaikuttamis­työssään. Lapsiasia­valtuutetulla ei ole kuitenkaan toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viran­omaisten päätöksiä.

Yhteyden­otot pyydetään lähettämään ensi­sijaisesti sähkö­postitse osoitteeseen lapsiasiavaltuutettu (at) oikeus.fi. Kansalais­yhteydenottojen puhelin­aika on keski­viikkoisin klo 9-11 numerossa 0295 643 340. Puhelinaika on peruttu kesäaikaan 12.6. sekä 3.7. - 14.8.

Tällä hetkellä kansalaisyhteydenotot ovat ruuhkautuneet, ja toimistolla on valitettavasti tilapäistä viivettä yhteydenottoihin vastaamisessa. Katsothan seuraavasta kappaleesta toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot, listan auttavista tahoista ja lapsiasiavaltuutetulta usein kysytyt kysymykset.

Apua hankaliin tilanteisiin

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai viran­omaisen kohteluun, katso ohjeita, miten voit edetä asiassa.

Olemme koonneet listan auttavista tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä ja joilta voi saada tukea hankalissa tilanteissa. Kannattaa katsoa myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tietosuoja­käytäntö

Lapsiasia­valtuutetun toimiston selosteet henkilö­tietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät sivulta Tietosuoja­käytäntö.