Lapsiasianeuvottelukunta 

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta. Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja. Lapsiasianeuvottelukunnassa ovat edustettuina muun muassa eri hallinnonalat, alue- ja paikallistaso sekä järjestöt.

Lapsiasianeuvottelukunnan tehtävä on

  • tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä

  • edistää kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä

  • seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa

  • toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa

  • vaikuttaa siihen, että asenteita kehitetään lapsimyönteisemmiksi

  • edistää tiedon saantia lasten asemasta ja oikeuksista

  • hoitaa muita toimialaansa kuuluvia asioita, joita lapsiasiavaltuutettu tuo käsiteltäväksi.

 

Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet 1.12.201930.11.2024

Lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmä

Lapsitutkimuksen työryhmä

Kansallisen lapsistrategian toimintaa tukeva verkostotyöryhmä