Barnombudsmannadelegationen 

Barnombudsmannen får stöd av en barnombudsmannadelegation. Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för att främja samarbetet mellan olika myndigheter i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter. Ordförande i barnombudsmannadelegationen är barnombudsmannen. I delegationen finns olika förvaltningsområden, regional och lokal nivå samt organisationer representerade.

Barnombudsmannadelegationens uppgift är att 

  • lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och rättigheter
  • främja samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter
  • bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som gäller barn
  • stärka barnens ställning i samhället 
  • verka för att attityderna i samhället utvecklas i en mer positiv riktning i fråga om barn 
  • främja inhämtandet av information om barnens ställning och rättigheter
  • sköta övriga, av barnombudsmannen förelagda frågor, som hör till verksamhetsområdet.

Barnombudsmannadelegationens medlemmar 1.12.2019–30.11.2024