Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Barnombudsmannens byrå strävar efter att garantera tillgängligheten för webbplatsen lapsiasia.fi enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten lapsiasia.fi och har upprättats 22.9.2020 och uppdaterats 14.4.2023. 

En tillgänglighetsgranskning genomfördes på webbplatsen den 21.10.2020. 

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Enligt revisionsrapporten var de största bristerna i tillgänglighet 

  • säkerställning länkarnas särskiljningsförmåga och förtydliga och korrigera namngivning och märkning av länkar
  • läggning programmatiska markeringar till för att stödja skärmläsarens funktion
  • säkerställning tillgängligheten för pdf-filer. 

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • innehåll som användare eller andra externa aktörer publicerar på webbplatsen som inte producerats, finansierats eller kontrollerats av tjänsteleverantören själv

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018

  • videor och ljudsändningar som har publicerats före 23.9.2020. 

Märkte du ett tillgänglighetsproblem i vår digitala tjänst? 

Skicka e-post till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten av digitala tjänster. Bristerna i tillgängligheten korrigeras.