Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Barnombudsmannens byrå strävar efter att garantera tillgängligheten för webbplatsen lapsiasia.fi enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.lapsiasia.fi och har upprättats 22.9.2020 och uppdaterats 4.11.2020. 

En tillgänglighetsgranskning genomfördes på webbplatsen den 21.10.2020. Bristerna i tillgängligheten korrigeras utifrån revisionsrapporten i slutet av 2020 och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras efter revisionen.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Enligt revisionsrapporten är de största bristerna i tillgänglighet 

  • säkerställning länkarnas särskiljningsförmåga och förtydliga och korrigera namngivning och märkning av länkar
  • läggning programmatiska markeringar till för att stödja skärmläsarens funktion
  • felsökning av användning av tangentbord och skärmläsare
  • åtgärdning skalbarhet och textförstoringsproblem
  • fixning problem med sökfunktionen och formulärelement
  • säkerställning tillgängligheten för pdf-filer. 

Brister som identifierats i tillgänglighetsrapporten (PDF, på finska) 

Oproportionell börda 

Efterbehandling av materialet som externa aktörer skickar till barnombudsmannens byrå skulle innebära orimliga kostnader för byrån.

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • innehåll som användare eller andra externa aktörer publicerar på webbplatsen som inte producerats, finansierats eller kontrollerats av tjänsteleverantören själv

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018

  • videor och ljudsändningar som har publicerats före 23.9.2020. 

Märkte du ett tillgänglighetsproblem i vår digitala tjänst? 

Skicka e-post till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten av digitala tjänster. En tillgänglighetsrevision för barnombudsmannens webbplats ska utföras 10/2020. Bristerna i tillgängligheten korrigeras utifrån revisionsrapporten och tillgänglighetsutlåtandet uppdateras efter det. 

Denna webbplats har publicerats  23.9.2020.