Rundabordssamtal

 

Barnombudsmannen ordnar rundabordssamtal (premeroriarer på finska) kring aktuella teman som rör barnets rättigheter. Till rundabordssamtalen bjuder ombudsmannen in en bred skara av till exempel experter, myndigheter, forskare och företrädare från olika organisationer. Rundabordssamtalen har handlat om följande ämnen:  

 

 • 8.12.2021 Rätten till tjänster för barn med neuropsykiatriska särdrag
 • 25.4.2019 Trakasserier och utnyttjande inom barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet
 • 24.4.2019 Utveckling av skolhem
 • 13.2.2019 Praktisk arbetslivsorientering, dvs. PRAO-perioder i skolan
 • 4.2.2019 Metodologi för barndomsforskning
 • 27.10.2018 Kommunikationen mellan ett barn och barnets förälder i fängelse
 • 25.9.2018 Barn med invandrarbakgrund och orienteringsresor till föräldrarnas hemland
 • 10.9.2018 Utveckling av barnbudgetering
 • 29.5.2018 Barn med hörselimplantat och rätten till teckenspråk
 • 13.11.2017 Barnets självbestämmanderätt över sin könsidentitet
 • 16.10.2017 Problem inom barnfamiljers boende
 • 9.6.2017 Samiska barnens språkliga rättigheter utanför hemregionen
 • 2.5.2017 Barnfamiljers fattigdom
 • 7.3.2017 Barnens idrottsföreningsverksamhet
 • 8.11.2016 Barnens delaktighet
 • 12.5.2016 Intersexuella barn och behandlingsrutiner
 • 14.3.2016 Barnets rätt till en bra död – rundabordssamtal om terminalvård för barn
 • 19.1.2016 Barnärendeforum i Mellersta Finland
 • 22.6.2015 Omskärelse av flickor och icke-medicinsk omskärelse av pojkar
 • 16.12.2014 Barn i skilsmässosituationer – tillgodoses barnets bästa?