Allmänna kommentarer från FN:s kommitté för barnets rättigheter

 

Kommittén för barnets rättigheter publicerar allmänna kommentarer som stöd till genomförandet av barnkonventionen där den tolkar rättigheter som tryggas i konventionen. Tolkningarna gäller både enskilda artikel och olika teman. Hittills har kommittén publicerat totalt 24 allmänna kommentarer.  

De allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för barnets rättigheter (ohchr.org, på engelska) är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med barn. De hjälper med att förstå innehållet i barnkonventionen samt kraven den ställer. De allmänna kommentarerna handlar bland annat om den offentliga eller privata social- och hälsovården, domstolar, förvaltningsmyndigheter och lagstiftande organ. 

Du kan läsa alla 24 allmänna kommentarerna på engelska på barnrättskommitténs webbplats. De allmänna kommentarerna finns också på finska här (lapsiasia.fi). Observera att översättningarna inte är officiella. De allmänna kommentarerna finns på svenska på den svenska barnombudsmannens webbplats (Allmänna kommentarer)