Projekt inom den nationella barnstrategin

Under 2021 upprättades Finlands första nationella barnstrategi.

Enligt planen för genomförandet av den nationella barnstrategin ska utredningar göras om hur samiska och romska barns välfärd och rättigheter tillgodoses i Finland. Utredningarna genomförs vid barnombudsmannens byrå under 2022. Barnombudsmannens uppgifter innefattar bland annat att genomföra och publicera undersökningar och utredningar.

Resultaten av projekten inom barnstrategin kommer att publiceras i början av år 2023.

Utredning om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av romska barn

Utredning om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av samiska barn

 

Barnens tur-kampanjen om att kombinera arbete och familj genomfördes under hösten 2022 och kulminerade i den förnyade Barn med på jobbet-dagen 18.11.2022. 

Informations- och påverkanskampanj om att kombinera arbete och familj