Utredning om samiska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i Finland

Utredningen samlar aktuell empirisk kunskap om samiska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i Finland. Den empiriska data utreds genom intervjuer och med en digital enkät. Målgruppen för utredningen är 11–17-åriga samiska barn och ungdomar.

Utredningen genomförs i samarbete med den samiska gemenskapen. För utredningen begärs ett kollektivt samtycke av Sametinget. 

I utredningen deltar samiska barn och unga från olika håll i Finland, både inom och utanför sameområdet. 

Utredningen behandlar välfärd och tillgodoseendet av rättigheter ur barn och ungas perspektiv på ett sätt som är lättförståeligt för dem. 

Intervjuer av samiska barn och unga under våren 2022

Utredningen inleds med intervjuer av 11–17-åriga samiska barn och unga. Avsikten är att genomföra 20 temaintervjuer på olika håll i Finland. Barn och unga kan delta i intervjun ensamma, i par eller i grupper på tre personer. Intervjun kan genomföras enligt önskemål antingen på finska eller med hjälp av en tolk på nord-, enare- eller skoltsamiska.

Intervjuerna genomförs av specialforskare Elina Weckström, forskningsassistent Karri Kekkonen och planerare Outi Kekkonen. 

Enkät för samiska barn och unga

På basis av intervjuerna upprättas en frågeformulär om de mest centrala frågor om välfärd och tillgodoseende av rättigheterna som barn och unga har lyft fram. Frågeformuläret upprättas på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska och finska.

Vi hoppas att få ta emot rikligt med svar av samiska barn och unga från olika delar av Finland, både inom och utanför sameområdet. Länken till enkäten publiceras när enkäten blir färdig.

Resultat

Se publikationerna

Resultaten hjälper beslutsfattare, forskare och personer som arbetar med samiska barn att erhålla aktuell information till stöd av beslutsfattandet, utvecklingsarbetet och verksamheten.

alt=""

Läs mer

Registerbeskrivning

Barnombudsmannens byrå genomförde under 2008 en utredning om samiska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Samiska barn och ungdomar intervjuades för utredningen.

Rasmus, Minna 2008. ”Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka” ”Saamelaisuus on kuin lahja” : Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2008:1.