Selvitys saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Selvityksessä kerätään ajantasaista kokemustietoa saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Kokemustietoa selvitetään haastattelemalla ja haastattelujen pohjalta laaditun sähköisen kyselyn avulla. Selvityksen osallistujina ovat 11–17-vuotiaat saamelaislapset ja -nuoret.

Selvitys toteutetaan yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa. Selvitystä varten haetaan saamelaiskäräjiltä yhteisöllinen suostumus. 

Selvityksiin osallistuu saamelaislapsia ja -nuoria eri puolilta Suomea, sekä saamelaisalueella että sen ulkopuolella. 

Selvityksessä käsitellään hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten ymmärtämällä tavalla ja heidän lähtökohdistaan käsin.

 

Saamelaislasten ja -nuorten haastattelut

Selvitys käynnistyy 11–17-vuotiaiden saamelaislasten ja -nuorten haastatteluilla. Tavoitteena on toteuttaa 20 teemahaastattelua eri puolilla Suomea. Lapset ja nuoret voivat osallistua haastatteluun yksin, pareittain tai kolmen hengen ryhmissä. Haastattelu voidaan toteuttaa lapsen tai nuoren valinnan mukaan joko suomeksi tai tulkin avustuksella pohjois-, inarin- tai koltansaameksi.

Haastattelijoina toimivat erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

 

Kysely saamelaislapsille ja -nuorille

Haastattelujen pohjalta luodaan kyselylomake lasten ja nuorten esille tuomista keskeisimmistä hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä asioista. Kyselylomakkeista toteutetaan kieliversiot pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja suomeksi.

Kyselyyn toivotaan runsaasti saamelaislasten ja -nuorten vastauksia eri puolilta Suomea, niin saamelaisalueelta kuin sen ulkopuolelta. Linkki kyselyyn julkaistaan kyselyn valmistuttua.

 

Tulokset

Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Selvitysten tulokset auttavat päättäjiä ja tutkijoita sekä saamelaislasten parissa työskenteleviä saamaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon, kehittämistyön ja toiminnan tueksi.

 

Piirroskuva selvityksen toteutuksen vaiheista: Selvitys saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta.

 

 

Lue lisää

Rekisteriseloste

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutettiin vuonna 2008 saamelaislasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista käsittelevä selvitys, johon haastateltiin saamelaislapsia ja -nuoria:

Rasmus, Minna 2008. ”Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka” ”Saamelaisuus on kuin lahja” : Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2008:1.

 

Lisätietoja

Kansallisen lapsistrategian hankkeet

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

Puhelinvaihde: 0295 666 850

Erikoistutkija Elina Weckström 

(ma.)
Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta
Selvitys romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Tutkimusavustaja Karri Kekkonen

(ma.)
Selvitys saamelaislasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta
Selvitys romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

 

 

Suunnittelija Outi Kekkonen

(ma.)