Selvitys saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Selvityksessä kerätään ajantasaista kokemustietoa saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Kokemustietoa selvitetään haastattelemalla ja haastattelujen pohjalta laaditun sähköisen kyselyn avulla. Selvityksen osallistujina ovat 11–17-vuotiaat saamelaislapset ja -nuoret.

Selvitys toteutetaan yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa. Selvityksellä on yhteisöllinen suostumus saamelaiskäräjiltä sekä kolttien kyläkokoukselta. 

Selvityksiin osallistuu saamelaislapsia ja -nuoria eri puolilta Suomea, sekä saamelaisalueella että sen ulkopuolella. Selvityksessä käsitellään hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista lasten ja nuorten ymmärtämällä tavalla ja heidän lähtökohdistaan käsin.

Saamelaislasten ja -nuorten haastattelut

Selvitys käynnistyi 11–17-vuotiaiden saamelaislasten ja -nuorten haastatteluilla. Teemahaastatteluita toteutettiin 6 eri puolilla Suomea. Lapset ja nuoret osallistuivat haastatteluun yksin tai pareittain. Haastattelut toteutettiin lapsen tai nuoren valinnan mukaan joko suomeksi tai tulkin avustuksella pohjois-, inarin- tai koltansaameksi.

Haastattelijoina toimivat erikoistutkija Elina Weckström, tutkimusavustaja Karri Kekkonen ja suunnittelija Outi Kekkonen.

Kysely saamelaislapsille ja -nuorille

Haastattelujen pohjalta luodaan kyselylomake lasten ja nuorten esille tuomista keskeisimmistä hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä asioista. Kyselylomakkeista toteutetaan kieliversiot pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja suomeksi.

Kyselyyn toivotaan runsaasti saamelaislasten ja -nuorten vastauksia eri puolilta Suomea, niin saamelaisalueelta kuin sen ulkopuolelta.

Tulokset

Lue tuloksista julkaisuista.

Selvitysten tulokset auttavat päättäjiä ja tutkijoita sekä saamelaislasten parissa työskenteleviä saamaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon, kehittämistyön ja toiminnan tueksi.

alt=""

Lisää aiheesta

Rekisteriseloste

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa toteutettiin vuonna 2008 saamelaislasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista käsittelevä selvitys, johon haastateltiin saamelaislapsia ja -nuoria:

Rasmus, Minna 2008. ”Sápmelašvuohta lea dego skeaŋka” ”Saamelaisuus on kuin lahja” : Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2008:1.