Vuosikertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle toimialaltaan kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen kehitystä sekä tarvittavia lainsäädännön uudistustarpeita. (Laki lapsiasiavaltuutetusta 3 §).

Lisäksi kerran neljässä vuodessa lapsiasiavaltuutettu luovuttaa eduskunnalle lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksen.

Vuosikertomus 2023

Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen? Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2023

Tervetuloa julkaisu­tilaisuuteen 4.4. klo 10.00–11.30 etäyhteydellä. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Osallistumislinkki

 

Julkaisu­tilaisuuden ohjelma

  • Vuosi­kertomuksen luovutus valtio­neuvostolle | vastaan­ottajana pääministeri Petteri Orpo
  • Lapsiasia­valtuutetun kannan­otto: Vakavasti väki­valtaiset ja itse­tuhoiset lapset tarvitsevat hybridi­yksiköiden apua
  • Kommentti­puheenvuorot: ylilääkäri, lasten­psykiatrian linja­johtaja Leena Repokari, HUS ja neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, sosiaali- ja terveys­ministeriö
  • Lasten näkemyksiä terveydestä | erikois­tutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasia­valtuutetun toimisto
  • Hyvinvointialue­uudistus lapsen oikeuksien viite­kehyksessä | ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasia­valtuutetun toimisto
    Asiantuntija­puheenvuoro: Satakunnan hyvinvointialue­johtaja Kirsi Varhila
  • Hyvinvointi ja lasten asema sekä lasten oikeuksien toteutuminen vuonna 2023 | lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen ja ylitarkastaja Katja Mettinen

Vuosi­kertomukset 2020–2021

Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmois­kriisin ajassa: Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2022

Yhden­vertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2021

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2020

Vuosi­kirjat 2008–2020

Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomukset olivat aiemmin nimeltään vuosi­kirjoja. Vuosi­kirjat kertoivat edellisen vuoden toiminnasta. Vuosi­kirja 2020 kertoo siten lapsen oikeuksien tilasta ja lasten hyvin­voinnin ja elin­olojen kehityksestä vuonna 2019.

Vuosi­kirja 2020: Lapsen etua etsimässä

Vuosi­kirja 2019: Harvojen yhtei­skunta vai kaikkien kansakunta? 

Vuosikirja 2018: Köyhyydellä ei leikitä

Vuosikirja 2017: Onko lapsella oikeusturvaa?

Vuosikirja 2016: Eriarvoistuva koulu

Vuosikirja 2015: Harvojen yhteis­kunta vai kaikkien kansa­kunta? 

Vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus

Vuosikirja 2013: Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalais­yhteydenottojen valossa

Vuosikirja 2012: Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia

Vuosikirja 2011: Aikaa lapselle - arvoa kasvatukselle

Vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esitys­listalle

Vuosikirja 2009: Kaksi vuosi­kymmentä lapsen oikeuksia Suomessa

Vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua