Vuosikertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen kehitystä sekä tarvittavia lainsäädännön uudistustarpeita. 

Vuosikertomus 2021

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021 

 

Julkaisutilaisuuden ohjelma 24.5. klo 9.30

  • Ministeri Tytti Tuppuraisen puheenvuoro
  • Turvallisuuskomitean pääsihteerin Petri Toivosen puheenvuoro
  • Puheenjohtaja Valo Vesikauris, Trans ry: Sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret kahden tulen välissä
  • Ylitarkastaja Matti Jutila, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto: Lapset ja nuoret yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä
  • Tutkija Piritta Asunta, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Mitä tiedämme lasten ja nuorten liikkumisesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta? 
  • Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja ylitarkastaja Katja Mettinen esittelevät vuosikertomuksen teemoja.

Tilaisuudessa julkaistiin

 

Vuosikertomus 2020

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 

 

Vuosikirjat 2008–2020

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomukset olivat aiemmin nimeltään vuosikirjoja. Vuosikirjat kertoivat edellisen vuoden toiminnasta. Vuosikirja 2020 kertoo siten lapsen oikeuksien tilasta ja lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityksestä vuonna 2019. 

Vuosikirja 2020: Lapsen etua etsimässä

Vuosikirja 2019: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? 

Vuosikirja 2018: Köyhyydellä ei leikitä

Vuosikirja 2017: Onko lapsella oikeusturvaa?

Vuosikirja 2016: Eriarvoistuva koulu

Vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? 

Vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus

Vuosikirja 2013: Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa

Vuosikirja 2012: Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia

Vuosikirja 2011: Aikaa lapselle - arvoa kasvatukselle

Vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle

Vuosikirja 2009: Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa

Vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua