Vuosikertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle toimialaltaan kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen kehitystä sekä tarvittavia lainsäädännön uudistustarpeita. (Laki lapsiasiavaltuutetusta 3 §).

Lisäksi kerran neljässä vuodessa lapsiasiavaltuutettu luovuttaa eduskunnalle lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksen.

Vuosikertomus 2022

Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmoiskriisin ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2022 

Julkaisutilaisuuden ohjelma 28.3.2023

  • Lasten näkemyksiä turvallisuudesta | erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto
  • Lapsiasiavaltuutetun kannanotto: Lasten mielenterveyden kriisi on koko yhteiskunnan asia
  • Kommenttipuheenvuoro: ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Valtioneuvoston puheenvuoro | perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
  • Lapsiperheköyhyys rikkoo lapsen oikeuksia ja määrittää aikuisuuden asemia | tutkimusprofessori Tiina Ristikari, Itla
  • Ukrainasta paenneiden lasten tilanne Suomessa | ylijohtaja Ilkka Haahtela, Maahanmuuttovirasto
  • Hyvinvointi ja lasten asema sekä lasten oikeuksien toteutuminen vuonna 2022 | lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja ylitarkastaja Katja Mettinen

 

Vuosikertomukset 2020–2021

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021 

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 

Vuosikirjat 2008–2020

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomukset olivat aiemmin nimeltään vuosikirjoja. Vuosikirjat kertoivat edellisen vuoden toiminnasta. Vuosikirja 2020 kertoo siten lapsen oikeuksien tilasta ja lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityksestä vuonna 2019. 

Vuosikirja 2020: Lapsen etua etsimässä

Vuosikirja 2019: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? 

Vuosikirja 2018: Köyhyydellä ei leikitä

Vuosikirja 2017: Onko lapsella oikeusturvaa?

Vuosikirja 2016: Eriarvoistuva koulu

Vuosikirja 2015: Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? 

Vuosikirja 2014: Eriarvoistuva lapsuus

Vuosikirja 2013: Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa

Vuosikirja 2012: Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia

Vuosikirja 2011: Aikaa lapselle - arvoa kasvatukselle

Vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle

Vuosikirja 2009: Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa

Vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua