Jahkegirjjit ja čoahkkáigeasut

Mánáidáittardeaddji addá jahkásaččat stáhtaráđđái doaimmastis jahkegirjji dahjege muitalusa, mas dat árvvoštallá máná rivttiid ja eallindiliid ovdáneami ja dárbbašlaš láhkaásaheamis ođastandárbbuid.

Mánáidáittardeaddji addá njealji jagi gaskkaid riikkabeivviide muitalusa, mas árvvoštallá Suoma láhkaásaheami gaskavuođa ON:id máná rivttiid soahpamuša ektui.

 

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta : Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 (suomagillii)

Lapsen etua etsimässä : Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020 (suomagillii)