Årsberättelser  

Varje år ger barnombudsmannen en berättelse om sin verksamhet till statsrådet där ombudsmannen bedömer utvecklingen av barnens rättigheter och levnadsförhållanden samt nödvändiga behov av att ändra lagstiftningen. 

 

Årsberättelse 2021

Barnombudsmannens årsberättelse 2021 publiceras på onsdagen 24.5. kl. 9.30–11.00. Publikationstillfället genomförs med fjärrförbindelser. Evenemanget tolkas till teckenspråk. Under 2021 var jämlikhet det strategiska prioriterade området för barnombudsmannens verksamhet.

 

Årsberättelse 2020

Barnombudsmannens årsberättelse 2020: I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid 

 

Årsböcker 

Barnombudsmannens årsbok 2020: På jakt efter barnets bästa (= berättelse om året 2019) (pdf)

 

Tidigare årsböcker på finska