Möten med barn och unga

Barnombudsmannen träffar varje år olika barn- och ungdomsgrupper vid Unga rådgivare-möten. Under mötena berättar barnen och ungdomarna om sin vardag och sitt liv. Erfarenhetskunskapen utnyttjas i barnombudsmannens byrås arbete. De grupper som ombudsmannen träffar representerar mångsidigt de olika livsområdena av barn och unga.

Promemoriorna från tidigare möten med barn och unga finns på barnombudsmannens finskspråkiga webbplats.

2023

Barnens självständighetsfest (pdf)

Möten med barn i Koulunmäki daghem 

Möten med elever i sjukhusskolan

Möten med högstadieelever i Sinerväs skola

Möten med elever från årskurs 6 i Pyörös skola 

Möten med barn i Arabias daghem

2022

Möten med barn som upplevt en förälders död

Temamöte med elever från årskurser 5-6 i Luhanka

Temamöte med unga på Borgaregatans skola i Vasa

Möten med för barn i Nenäinniemi daghem i Jyväskylä

2021

Möten med samiska barn

Möten med regnbågsbarn

Möte med barn på Valteri-skolan Onerva

2020

Möte med elever i Huhtasuo samskolas smågruppsundervisning 

Möte med barn i Mannila daghem 

Möte med ungdomar som studerar vid yrkesinstitut Spesia 

Möte med Vasa ungdomsfullmäktige 

Möte med ungdomar som intresserar sig för klimatfrågor 

2019

Möte med barn i Tapiola daghem 

Möte med högstadieelever i Karstula 

Möte med Tammerfors ungdomsfullmäktige och Barnparlamentet

Möte med flickor med invandrarbakgrund 

2018

Möte med barn som använder skoltransport

Enkätmall för skoltransport

Möte med ungdomar inom yrkesutbildning

2017

Möte med ungdomar som bereder ett lokalt ungdomsråd i Mellersta Finland

Möte med syskonen till barn med speciella behov

Möte med barn med föräldrar som har missbruks- och psykiska problem

2016

Möte med barn med föräldrar i fängelse

Möte med romska barn och unga

Möte med synskadade barn

Möte med barn från Enare