Hörande av barn 

Mer om hörande av barn på finska här

 

2021

Möte med regnbågsbarn 

Möte med Valteri-skola Onervas barn

 

2020

Möte med smågruppens elever i enhetsskolan Huhtasuon yhtenäiskoulu 

Möte med barn i Mannila daghem

Möte med ungdomar som studerar i yrkesinstitut Spesia

Vasa ungdomsfullmäktiges möte

Möte med klimatintresserade ungdomar

 

2019

Möte med barn i Tapiola daghem

Möte med Karstulas högstadieelever

Möte med Tammerfors ungdomsfullmäktige och Barnparlament 

Möte med flickor med invandrarbakgrund


2018

Möte med barn som använder skoltransport

Enkätmall för skoltransport

Möte med ungdomar inom yrkesutbildning


2017

Möte med ungdomar som bereder ett lokalt ungdomsråd i Mellersta Finland

Möte med syskonen till barn med speciella behov

Möte med barn med föräldrar som har missbruks- och psykiska problem

 

2016

Möte med barn med föräldrar i fängelse

Möte med romska barn och unga

Möte med synskadade barn

Möte med barn från Enare