Hörande av barn 

Mer om hörande av barn på finska här

 

2019

•    Möte med flickor med invandrarbakgrund


2018

•    Möte med barn som använder skoltransport
•    Enkätmall för skoltransport
•    Möte med ungdomar inom yrkesutbildning


2017

•    Möte med ungdomar som bereder ett lokalt ungdomsråd i Mellersta Finland
•    Möte med syskonen till barn med speciella behov
•    Möte med barn med föräldrar som har missbruks- och psykiska problem

 

2016

•    Möte med barn med föräldrar i fängelse
•    Möte med romska barn och unga
•    Möte med synskadade barn
•    Möte med barn från Enare