Vanliga frågor

Ibland kontaktas barnombudsmannen i fall som berör enskilda barn och familjer. Barnombudsmannen har inte behörighet att ta ställning till sådana ärenden. På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar som handlar om barn och ungas olika problemsituationer.

Nedan hittar du vanliga frågor till barnombudsmannens byrå samt svar på vart man kan vända sig till i olika problemsituationer som gäller barn och ungdomar.