Barnombudsmannens strategi: arbete för barnens rättigheter 

 

Strategi

 

Verksamhetsplaner 

I sin årliga verksamhetsplan beskriver barnombudsmannen vilka uppgifter som prioriteras och hur de anknyter till verksamheten av andra förvaltningsområden. Verksamhetsplanen lämnas för kännedom till statsrådet.