Barnens tur-kampanj om att kombinera arbete och familj

Ett barn- och familjevänligt Finland förutsätter att arbete och familj kan kombineras flexibelt och att arbetslivet är barn- och familjevänligt. Samtidigt som det arbete som redan pågår med till exempel reformen av familjeledigheter förbättrar förutsättningarna för kombineringen av arbete och familj, har även aktörer inom den privata sektorn och arbetsgivare inom den offentliga sektorn en viktig roll i detta.

Enligt åtgärd nr 19 i planen för genomförandet av den nationella barnstrategin ska informations- och påverkanskampanjer genomföras tillsammans med den privata sektorns aktörer och den offentliga sektorn. Genom kampanjerna sprider man god praxis och ökar förståelsen för familjers mångfald och ett barn- och familjevänligt arbetsliv som en fråga för hela samhället. Åtgärdens målsättning är att bidra till etableringen av god praxis och ett familjevänligt arbetsliv samt att öka förståelsen för barnets rättigheter även som en fråga inom arbetslivet. Informations- och påverkanskampanjen om att kombinera arbete och familj genomförs som en del av barnombudsmannens byrås verksamhet. 

Barnens tur-webbsidorna: www.lastenvuoro.fi

Anmäla er till Barn med på jobbet-dagen: www.lapsetmukaantoihin.fi  

Tidtabell

Kampanjen genomfördes under hösten 2022 och kulminerade i den förnyade Barnet med på jobbet-dagen 18.11.2022.

Resultat

Som slutresultat av kampanjen om att kombinera arbete och familj ökar medvetenheten hos arbetsgivare i den privata och den offentliga sektorn om införandet av familjevänlig praxis och dess utvecklande på den egna arbetsplatsen.