En andra konsultationsrunda om barn och ungas synpunkter på miljön och klimatförändringen

FN:s kommitté för barnets rättigheter genomförde i juni 2022 en enkät till barn och unga i olika länder. Med enkäten ville man utreda barn och ungas synpunkter på miljön och särskilt på klimatförändringen. Temat på följande allmänna kommentar av barnrättskommittén är just klimatförändring. Enkäten besvarades av 7 416 barn och unga i 103 länder.

Under den pågående andra konsultationsrundan ber kommittén dig ge dina synpunkter på det första utkastet till den allmänna kommentaren nr 26 samt andra funderingar på barnens miljörättigheter så att den allmänna kommentaren kan färdigställas. 

Barnombudsmannens byrå har översatt frågorna till svenska. Du hittar frågorna på svenska nedan. Vänligen observera att du ska besvara det engelskspråkiga enkätformuläret även om du besvarar frågorna till exempel på svenska! Frågorna finns på både engelska och svenska nedan så att du hittar det rätta stället för dina svar i enkäten.

Om du vill se enkätformuläret på något annat språk, vänligen besök följande sida för mer information: Children and Young People’s Consultation page.

Enkätformuläret kan inte sparas, så vi rekommenderar att du tittar igenom frågorna innan du börjar besvara dem.

Länken till enkäten