Kontakta barnombudsmannen

Barnombudsmannen utnyttjar den respons och de kontakter som ombudsmannen mottagit i det samhälleliga påverkansarbetet. Ombudsmannen kan aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning.

Barnombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och därför kan barnombudsmannen inte ta ställning i sådana ärenden eller ändra andra myndigheters beslut.

Inbjudningar för uppträdanden och tillställningar och mediekontakter

I sin roll får barnombudsmannen många inbjudningar till olika tillfällen. Inbjudningar till barnombudsman Pekkarinen för tillställningar och uppträdanden adresseras till administrativ assistent

Vi ber alla inbjudare att överväga hur barnombudsmannens deltagande i evenemanget främjar barnets rättigheter och skicka en kort motivering i inbjudan.

Medborgarkontakter om tillgodoseendet av barnets rättigheter

Barnombudsmannens byrå tar emot information om tillgodoseendet av barnets rättigheter. Barnombudsmannen utnyttjar den information som ombudsmannen tagit emot genom kontakter i påverkansarbetet. Barnombudsmannen har dock inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och därför kan barnombudsmannen inte ta ställning i sådana ärenden eller ändra andra myndigheters beslut.

Barnombudsmannens e-postadress: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi. Kontakt per telefon under telefontiderna på onsdagar kl. 9.00–11.00, tfn 0295 643 340.

Hjälp i besvärliga situationer

Om du är missnöjd med det beslut du har fått eller hur myndigheten har behandlat dig, se anvisningar här om hur du kan föra saken vidare. Vi har också sammanställt en förteckning över aktörer som du kan kontakta i besvärliga situationer. 

Vår dataskyddspraxis

Barnombudsmannens byrås beskrivningar om behandlingen av personuppgifter i olika situationer finns på sidan Dataskyddsbeskrivning.