Hoppa till innehåll

Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Broschyrer och material om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004. 

Enkät om barnombudsmannen

Genom den här enkäten utreds intressentgruppernas synpunkter på barnombudsmannens arbete. Resultaten används för att utvärdera och utveckla barnombudsmannens arbete.