Hoppa till innehåll

Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Jämlikhet i pandemitider

Barnombudsmannen lämnade sin årsberättelse 2021 "Jämlikhet i pandemitider" till statsrådet på tisdagen 24.5.

Årsberättelse 2021