Hoppa till innehåll

Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Broschyrer och material om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004. 

Fokusområde: jämlikhet

Barnombudsmannens fokusområde år 2021 var jämlikhet och barnets rättigheter.

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

 

Enligt lagen om barnombudsmannen (1221/2004) ska barnombudsmannen lämna riksdagen en berättelse om sitt verksamhetsområde varje fjärde år.

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 ska publiceras på tisdag den 8 februari 2022 kl. 12-15. Publiceringstillfället ska ordnas via fjärrförbindelse.

Välkommen till publiceringstillfället!