Hoppa till innehåll

Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Broschyrer och material om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004. 

Barn med på jobbet-dagen 2023

På fredagen 24.11.2023 är det barnens tur att bekanta sig med arbetsplatser

Anmäl din arbetsplats med