Arbete för barnens rättigheter 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet.

Bekanta dig med vår verksamhet 

Broschyrer och material om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Webbplatsen Barnens sidor för barn i lågklasserna 

På Barnens sidor hittar du tips för problemsituationer och viktig information om bl.a. barnets rättigheter. Bekanta dig bl.a. med dessa: 

Barnombudsmannens årsberättelse 2020

Varje år lämnar barnombudsmannen statsrådet en berättelse om sitt verksamhetsområde. Barnombudmannens årsberättelse 2020 "I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid" publicerades den 31 mars 2021.

Årsberättelsen innehåller två ställningstaganden: om barnens rätt att påverka och om identifiering och förhindrande av våld mellan barn och unga. Dessutom innehåller årsberättelsen en uppskattning om hur barnets rättigheter tillgodosågs och hur barnens välfärd och levnadsförhållanden utvecklade år 2020.  

Årsberättelsen 2020