Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien asialla

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme 

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien materiaalia eri kielillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasia­valtuutetun tehtävistä ja toimi­vallasta säädetään laissa lapsiasia­valtuutetusta (1221/2004).

Lapsiasiavaltuutetun mainekysely

Pyydämme sidos­ryhmiämme vastaamaan lapsiasia­valtuutetun mainekyselyyn pe 31.3. mennessä. Tuloksia hyödynnetään lapsiasia­valtuutetun toiminnan ja sidosryhmä­yhteistyön kehittämisessä.

Terve­tuloa julkaisu­tilaisuuteen!

Lapsiasia­valtuutetun vuosi­kertomus 2022
"Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmois­kriisin ajassa"
julkaistaan tiistaina 28.3. klo 10.00-11.30 etä­yhteydellä.

Terve­tuloa julkaisu­tilaisuuteen!

Lisätietoja