Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien asialla

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme 

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien materiaalia eri kielillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasia­valtuutetun tehtävistä ja toimi­vallasta säädetään lapsiasia­valtuutetusta annetussa laissa (1221/2004).

Terveys ja lapsen oikeudet

Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut artikkelikokoelman terveydestä ja lapsen oikeuksista.