Lapsen oikeuksien asialla

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme 

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien esitteitä eri kielillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Lasten ja perheiden palvelut ja oikeusturva

Tietoa ja ohjeita tilanteisiin, joissa on kyse yksittäisen lapsen tai perheen asioista. 

Alakouluikäisten omat Lasten sivut

Lasten sivuilla mm. tietoa lasten oikeuksista, vinkkejä ongelmatilanteisiin sekä pelejä ja leikkejä. 

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen 2020 julkaisu

 

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toimialaltaan. Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 "Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta" julkaistaan 31.3.2021.

Vuosikertomus sisältää kannanotot lasten oikeudesta vaikuttaa ja lasten välisen väkivallan tunnistamisesta ja torjumisesta. Vuosikertomuksessa arvioidaan lasten oikeuksien toteutumista sekä lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehitystä vuonna 2020.

Tervetuloa seuraamaan vuosikertomuksen julkaisua 31.3. klo 9.30-11.00 etäyhteydellä!