Hyppää sisältöön

Lapsen oikeuksien asialla

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme 

Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien materiaalia eri kielillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä ja toimivallasta säädetään laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Lapsibarometri 2022

Lapsibarometri 2022: "Kun joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää" - lasten näkemyksiä turvallisuudesta

Saamelaislasten ja romanilasten selvitykset

Julkaisemme helmikuussa kahden selvityksen tulokset. Julkaisutilaisuudet järjestetään etäyhteydellä, ja ne ovat kaikille avoimia.

> Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen 7.2.

> Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen 14.2.

Lisätietoja