MITÄ EDUSTAMME?

Valtuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasiavaltuutetun tehtävää säätelee laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004. Lapsiasiavaltuutettu edistää ja arvioi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa.

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Elina Pekkarinen toimii lapsiasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 1.5.2019. 

Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta. Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten.

Lapset ja nuoret neuvonantajina

Vanhempien ja päättäjien on tärkeää kuulla lasten ja nuorten arjesta ja kokemuksista. Lapsiasiavaltuutettu ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteistä ja välittää niitä päättäjille. Lapset ja nuoret ovat neuvonantajina lapsiasiavaltuutetun työssä (Nuoret neuvonantajat, Nuone).

Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasiavaltuutetun strategiassa määritellään toiminnan ja vaikuttavuuden tavoitteet. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin, miten tavoitteet saavutetaan. Vuoden 2022 strategisena painopisteenä on lapsen oikeudet ja turvallisuus.

Eduskuntakertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan. Eduskuntakertomuksessa arvioidaan lasten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista Suomessa.

Vuosikertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa valtioneuvostolle toiminnastaan vuosikertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen toteutumista ja kehitystä Suomessa.