Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle

Lapsiasiavaltuutettu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan. Eduskuntakertomuksessa arvioidaan lasten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista Suomessa seurantajaksolla sekä Suomen lainsäädännön suhdetta YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lisäksi lapsiasiavaltuutettu luovuttaa joka vuosi valtioneuvostolle vuosikertomuksensa.

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Report to Parliament by the Ombudsman for Children 2022

Julkaisuissa on pohjois-, inarin- ja koltansaamenkieliset tiivistelmät.

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018