Ohjeita tilanteisiin, joissa et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen tai kohteluun

Mihin voi ottaa yhteyttä, kun on tyytymätön saamaansa viranomaisen päätökseen tai kohteluun? Mitä tehdä, jos havaitsee epäkohdan viranomaisen toiminnassa? Käytössäsi on erilaisia oikeusturvakeinoja. 

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on koonnut tälle sivulle tahoja, joihin voit olla yhteydessä. 

Apua ja neuvoja oikeusturvan hakemiseen

  • Sosiaaliasiamies tai potilasasiamies avustavat tarvittaessa muistutuksen tai kantelun tekemisessä tai ohjaavat asiakasta tai potilasta tämän asemaa ja oikeuksia koskevissa kysymyksissä.  
  • Oikeudellisten asioiden hoitoa varten apua voi saada oikeusavustajalta.

Lisätietoja saat klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Oikeusturvakeinot

Käytössäsi on seuraavia oikeusturvakeinoja:

  • Pyri ensisijaisesti selvittämään asia kyseisen tahon kanssa. Voit olla yhteydessä työntekijään tai johtajaan.

  • Voit tehdä muistutuksen toimintayksikköön omasta puolestasi tai toisen henkilön puolesta.

  • Voit hakea muutosta saamaasi päätökseen eli tehdä valituksen tai oikaisuvaatimuksen.

  • Voit tehdä kantelun viranomaisen toiminnasta aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille.

  • Jos epäilet syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai tasa-arvovaltuutettuun, joilla on toimivaltaa käsitellä syrjintätapauksia.

  • Käytettyäsi Suomen oikeusturvakeinot, voit valittaa oikeuksien loukkaamisesta YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Alta löydät tarkempia tietoja eri keinoista saada asiaasi eteenpäin.

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisen lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi ottaa niihin kantaa.