Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista 

Kaikki pdf-esitteemme ovat vapaasti ladattavissa, tulostettavissa ja jaettavissa. Esitteet ovat saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa.

Tunnetko lapsen oikeudet? 

Esitteen avulla niin lapset kuin aikuiset voivat tutustua lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön. Sopimustekstit ovat yksinkertaistetussa muodossa, ja esitteestä löytyy eri kieliversioita. Esitteessä vastataan myös kysymykseen siitä, onko lapsilla velvollisuuksia.

Tunnetko lapsen oikeudet? (pdf)

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? (pdf) 

Tunnetko lapsen oikeudet? (selkokieli, pdf)

Do you know about the human rights of children? (pdf)

Pinsavehako tu kentengo horttibi? (romanikieli, pdf)

Dovddatgo máná vuoigatvuođaid? (pohjoissaame, pdf)

Tiäđáh-uv paarnij vuoigâdvuođâin? (inarinsaame, pdf)

Toobdak-a päärnai vuõiggâdvuõđid? (koltansaame, pdf)

Знаешь ли ты о том, что у детей есть свои права? (venäjä, pdf)

Lapsella on oikeus -taulut 

Lapsella on oikeus -taulujen avulla lapsen oikeuksista voi keskustella pienten lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Taulujen tueksi on keskustelurunko ja taulujen sisältötiivistelmät.

Lapsella on oikeus -taulut (pdf)

Lapsella on oikeus -taulujen sisältötiivistelmä (pdf)

Keskustelurunko Lapsella on oikeus -tauluihin (pdf) 

Alla barn har rätt-tavlorna på svenska

Lasten kielelliset oikeudet

Oikeusministeriö on tuottanut esitteen lasten kielellisistä oikeuksista.

Lasten kielelliset oikeudet (pdf)

Barnens språkliga rättigheter (pdf)

Vanhempia esitteitä 

Tehdäänkö kunnassasi lapsivaikutusten arviointia? (Julkaistu 09/2016, pdf)

Opettaja – näin annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua (pdf)

Toteutuvatko sinun oikeutesi? (Julkaistu 24.5.2013, pdf)

Förverkligas dina rättigheter? (Publicerat 28.8.2013, pdf)