Esitteitä ja materiaalia lapsen oikeuksista 

Kaikki pdf-esitteemme ovat vapaasti ladattavissa, tulostettavissa ja jaettavissa. Esitteet ovat saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa.

Tunnetko lapsen oikeudet? 

Esitteen avulla niin lapset kuin aikuiset voivat tutustua lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön. Sopimustekstit ovat yksinkertaistetussa muodossa, ja esitteestä löytyy eri kieliversioita. Esitteessä vastataan myös kysymykseen siitä, onko lapsilla velvollisuuksia.

Tunnetko lapsen oikeudet? (pdf)

Känner du till barnets rättigheter? (ruotsi, pdf) 

Tunnetko lapsen oikeudet? (selkokieli, pdf)

Pinsavehako tu kentengo horttibi? (romanikieli, pdf)

Dovddatgo máná rivttiid? (pohjoissaame, pdf)

Tiäđáh-uv paarnij vuoigâdvuođâin? (inarinsaame, pdf)

Toobdak-a päärnai vuõiggâdvuõđid? (koltansaame, pdf)

Do you know about the rights of the child? (englanti, pdf)

Kas te tunnete lapse õigusi? (viro, pdf)

Чи ви знаєте, що діти мають свої права? (ukraina, pdf)

Знаешь ли ты о том, что у детей есть свои права? (venäjä, pdf)

Lapsella on oikeus -taulut 

Lapsella on oikeus -taulujen avulla lapsen oikeuksista voi keskustella pienten lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Taulujen tueksi on keskustelurunko ja taulujen sisältötiivistelmät.

Lapsella on oikeus -taulut (pdf)

Lapsella on oikeus -taulujen sisältötiivistelmä (pdf)

Keskustelurunko Lapsella on oikeus -tauluihin (pdf) 

Alla barn har rätt-tavlorna på svenska

Saamelais- ja romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisee helmikuussa 2023 tulokset selvityksistä, joissa tarkasteltiin saamelaislasten ja romanilasten näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa toteutumisesta. Esitteisiin on koottu selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpidesuositukset.

Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Samiska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter (ruotsi)

Sámemánáid buresveadjin ja vuoigatvuođaid ollašuvvan (pohjoissaame)

Sämmilâšpárnái pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâi olášum (inarinsaame)

Sääʹmpäärnai pueʹrrvuäittmõš da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš (koltansaame)

The well-being of Sámi children and the realisation of their rights (englanti)

Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen

Romska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter (ruotsi)

Kaalengo kentengo tšiȟko aaȟȟiba ta horttibongo tšatšjiba (romanikieli)

The well-being of Roma children and the realisation of their rights (englanti)

Lasten kielelliset oikeudet

Oikeusministeriö on tuottanut esitteen lasten kielellisistä oikeuksista.

Lasten kielelliset oikeudet (pdf)

Barnens språkliga rättigheter (pdf)

Vanhempia esitteitä 

Tehdäänkö kunnassasi lapsivaikutusten arviointia? (Julkaistu 09/2016, pdf)

Opettaja – näin annat oppilaillesi mahdollisuuden osallistua (pdf)

Toteutuvatko sinun oikeutesi? (Julkaistu 24.5.2013, pdf)

Förverkligas dina rättigheter? (Publicerat 28.8.2013, pdf)