Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasiavaltuutetun viisivuotisstrategiassa määritellään mm. toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden tavoitteet lapsiasiavaltuutetun toimistolle. Toimintasuunnitelmassa puolestaan kerrotaan lapsiasiavaltuutetun tehtävien painopisteet sekä se, miten strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Toiminnan painopistealue vuonna 2020 on maapallon tulevaisuus lapsen oikeuksien näkökulmasta. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi valtioneuvostolle. 

Strategiat 

Strategia 2019–2024 

Strategiakartta 2019–2024 

Strategia 2014–2019

Strategia 2010

Kansainvälisen toiminnan osastrategia 2018a 

Toimintasuunnitelmat 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2020 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2019 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2018 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2017 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2016 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2015 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2014