Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasiavaltuutetun viisivuotisstrategiassa määritellään mm. toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden tavoitteet lapsiasiavaltuutetun toimistolle.

Kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa kerrotaan lapsiasiavaltuutetun toiminnan strategiset painopisteet sekä suunnitellaan, miten strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi valtioneuvostolle. Vuoden 2024 strateginen painopiste on koulutus ja lapsen oikeudet.

Lapsiasiavaltuutetun strategia

Strategia 2019–2024 (pdf) 

Strategiakartta 2019–2024 (pdf) 

Aiemmat strategiat

Strategia 2014–2019 (pdf)

Strategia 2010 (pdf)

Kansainvälisen toiminnan osastrategia 2018a (pdf) 

Toimintasuunnitelmat 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2024: Koulutus ja lapsen oikeudet (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2023: Terveys ja lapsen oikeudet (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2022: Turvallisuus ja lapsen oikeudet (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2021: Yhdenvertaisuus (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2020: Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2019 (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2018 (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2017 (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2016 (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2015 (pdf) 

Lapsiasiavaltuutetun toimintasuunnitelma 2014 (pdf)