Lasten ja nuorten toinen konsultaatiokierros ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta

YK:n lapsen oikeuksien komitea toteutti kesäkuussa 2022 kyselyn eri maiden lapsille ja nuorille. Kyselyllä selvitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä ympäristöstä ja etenkin ilmastonmuutoksesta, joka on komitean seuraavan lapsen oikeuksien sopimuksen yleiskommentin teema. Kyselyyn vastasi 7416 lasta 103 maasta.

Nyt meneillään olevalla toisella konsultaatiokierroksella komitea pyytää sinua jakamaan näkemyksiäsi 26. yleiskommentin ensimmäisestä luonnoksesta sekä muita mietteitäsi lasten ympäristöoikeuksista, jotta yleiskommentti saadaan valmiiksi. Vastausaikaa on 14.2. saakka.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on kääntänyt kysymykset suomeksi. Kyselyyn voi vastata millä kielellä tahansa, sillä komitea käännättää vastaukset. Löydät alta kysymysten suomenkieliset vastineet. Huomaathan, että sinun tulee vastata englanninkieliseen kyselylomakkeeseen, vaikka vastaisitkin esimerkiksi suomeksi! Alla kysymykset sekä englanniksi että suomeksi, jotta kyselystä löytyy oikea vastauspaikka helposti.

Rohkaisemme kaikkia alle 18-vuotiaita vastaamaan kyselyyn. 

Jos haluat nähdä kyselylomakkeen toisella kielellä, ole hyvä ja käy seuraavalla sivulla saadaksesi lisätietoja: Children and Young People’s Consultation page
Kyselylomaketta ei voi tallentaa, joten on suositeltavaa katsoa kysymykset ennen vastaamisen aloittamista. 

Linkki kyselyyn