YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toimeenpanoa sopimusvaltioissa. Komitea koostuu kahdeksastatoista asiantuntijasta, jotka sopimusvaltiot valitsevat kansalaistensa keskuudesta joka neljäs vuosi. Kukin sopimusvaltio voi asettaa ehdokkaaksi yhden kansalaisensa. Komitean nykyinen puheenjohtaja on Mikiko Otani.


Lapsen oikeuksien komitea ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa julkaisemalla yleiskommentteja. Yleiskommentti voi koskea tiettyä sopimuksen artiklaa tai tiettyä teemaa. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee yleiskommenttien epäviralliset käännökset suomeksi.

Komitea ohjaa sopimuksen tulkintaa myös määräaikaisraportoinnin avulla. Sopimusvaltiot raportoivat komitealle lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin tilasta omassa maassaan. Määräaikaisraportin tekemiseen osallistuvat viranomaiset ja lapsiasioihin erikoistuneet kansalaisjärjestöt. Valtion raportista vastaa ulkoministeriö, jonka lisäksi lapsiasiavaltuutettu, eduskunnan oikeusasiamies ja kansalaisjärjestöt antavat omat raporttinsa. Vastauksena komitea antaa sopimusvaltioille päätelmiä ja suosituksia lapsen oikeuksien edistämiseksi kyseisessä sopimusvaltiossa. Viimeisin Suomen valtion antama määräaikaisraportti sekä komitean raportin johdosta antamat päätelmät ja suositukset löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta tai YK:n ihmisoikeuskomission tietokannasta. Uusimman määräaikaisraportin käsittely on siirtynyt koronapandemian vuoksi.

Komitea käsittelee yksittäisten lasten ja lapsiryhmien tekemiä valituksia. Valituksen lapsi tai lapsiryhmä voi tehdä, jos valtio on heidän mielestään loukannut yleissopimuksessa tai valinnaisissa pöytäkirjoissa tunnustettuja oikeuksia. Komitea antaa kannanottonsa ja tarvittaessa suosituksia tutkittavaksi ottamiensa valitusten perusteella.