YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toimeenpanoa sopimusvaltioissa. Komitea koostuu kahdeksastatoista asiantuntijasta, jotka sopimusvaltiot valitsevat kansalaistensa keskuudesta joka neljäs vuosi. Kukin sopimusvaltio voi asettaa ehdokkaaksi yhden kansalaisensa. Komitean nykyinen puheenjohtaja on Ann Marie Skelton.

Komitea valvoo sopimuksen noudattamista ja ohjaa sopimuksen tulkintaa määräaikaisraportoinnin avulla. Sopimusvaltiot raportoivat komitealle lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin tilasta omassa maassaan. Vastauksena komitea antaa sopimusvaltioille päätelmiä ja suosituksia lapsen oikeuksien edistämiseksi. Lue lisää sopimuksen valvonnasta

Lapsen oikeuksien komitea ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa julkaisemalla yleiskommentteja. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit ovat tärkeä työkalu jokaiselle lasten kanssa toimivalle. Ne auttavat ymmärtämään yleissopimuksen sisältöä ja sen asettamia velvoitteita. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee yleiskommenttien epäviralliset käännökset suomeksi. Tutustu yleiskommentteihin

Komitea käsittelee yksittäisten lasten ja lapsiryhmien tekemiä valituksia. Lapsi tai lapsiryhmä voi tehdä valituksen, jos valtio on heidän mielestään loukannut yleissopimuksessa tai valinnaisissa pöytäkirjoissa tunnustettuja oikeuksia. Komitea antaa kannanottonsa ja tarvittaessa suosituksia tutkittavaksi ottamiensa valitusten perusteella. Tutustu komitean valitusmenettelyyn ja komitean ratkaisuihin.