Lapset ja nuoret neuvonantajina

Lapsilla ja nuorilla on paljon ajatuksia ja kokemuksia, joista aikuisten on tärkeää kuulla. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on pitää yhteyttä lapsiin ja nuoriin ja välittää heidän ajatuksiaan esimerkiksi päätöksentekijöille ja lasten parissa työskenteleville. Tätä tehtävää lapsiasiavaltuutettu toteuttaa Nuoret neuvonantajat -toiminnan avulla.

Lapset ja nuoret ovat lapsiasiavaltuutetun neuvonantajia, joiden ajatuksia selvitetään tapaamisissa. Vuosittain järjestetään 6–10 tapaamista lasten eri elämänaloja ja erilaisten lasten arkea ja elämää edustavien lapsiryhmien kanssa. Tapaamisissa tärkeintä on antaa tilaa lasten omille näkemyksille ja mielipiteille. Keskustelua voidaan tukea myös toiminnallisilla ja leikillisillä menetelmillä kuten ryhmätöillä, piirtämistehtävillä tai kuvien avulla. Tapaamiset järjestetään siellä missä lapset ovat, esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa, nuorisotiloilla ja palveluissa.

Paikalla tapaamisissa ovat lapsiasiavaltuutettu sekä tapaamisen valmistelija lapsiasiavaltuutetun toimistosta. Tapaamisista saatua tietoa hyödynnetään laajasti lapsiasiavaltuutetun aloitteissa, kannanotoissa, kirjelmissä, lausunnoissa, artikkeliteoksissa, raporteissa ja toimiston viestinnässä siten, että kenenkään nimi tai henkilötiedot eivät tule esiin.

Nuoret neuvonantajat toimivat kolmella tavalla:

  • Nuone-teematapaamiset ovat yleensä tietyn teeman ympärille rakennettuja lapsiryhmien yksittäisiä tapaamisia. Tapaamisten teemat liittyvät pääsääntöisesti lapsiasiavaltuutetun vuoden strategiseen painopistealueeseen. 
  • Nuone-tiimit ovat useamman kerran tavattavia lapsiryhmiä, joiden kanssa keskustellaan niistä asioista, joita lapset itse nostavat esille. Säännöllisesti tavattaviin Nuone-tiimeihin osallistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. 
  • Nuone-vierailut ovat yksittäisiä lapsiryhmien tapaamisia, joissa keskustellaan sellaisista asioista, jotka ovat ajankohtaisia lapsille juuri sillä hetkellä. 

Tietoa mukana oleville lapsille ja nuorille

Kiva, kun olette mukana lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -toiminnassa! 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille lapsille, jotta kaikilla lapsilla olisi hyvä olla. 
Lapsiasiavaltuutetun työssä on tärkeää kuulla lasten ja nuorten näkemyksiä. Siksi järjestämme tapaamisia lasten ja nuorten kanssa. Viemme lasten ja nuorten näkemyksiä eteenpäin muille aikuisille, esimerkiksi päättäjille, jotka säätävät lakeja.

Lapset ja nuoret saavat etukäteen tietoa tapaamisista heille tutulta aikuiselta, esimerkiksi opettajalta. Tapaamisilla lapsiasiavaltuutetun toimiston työntekijät tulevat lasten ja nuorten luokse esimerkiksi kouluun tai päiväkotiin. Tällöin lapset ja nuoret ovat lapsiasiavaltuutetun neuvonantajia ja saavat kertoa omia ajatuksiaan. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja omista mielipiteistä tai ajatuksista saa kertoa juuri sen verran kuin itse haluaa. Tapaamisissa ei aina pelkästään jutella vaan lapset ja nuoret voivat kertoa ajatuksiaan myös esimerkiksi pelaamalla, leikkimällä, piirtämällä tai kirjoittamalla.