Nuoret neuvonantajat

Lapsilla ja nuorilla on palveluista ja omasta arjestaan paljon kokemuksia, joista vanhempien ja päätöksentekijöiden on tärkeää kuulla. Lapsiasiavaltuutettu ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteistä ja välittää niitä päättäjille. Lapset ja nuoret ovat neuvonantajina lapsiasiavaltuutetun työssä (Nuoret Neuvonantajat, NuoNe). 

Lasten ja nuorten kokemustietoa kerätään NuoNe-tapaamisissa 4–5 kertaa vuosittain. Kuulemisissa tavattavat ryhmät edustavat lasten ja nuorten eri elämänaloja. 

Tapaamisissa lapset ja nuoret kertovat elämästään ja arjestaan lapsiasiavaltuutetulle. Heidän kokemustietoaan hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun työssä, esimerkiksi lasten ja nuorten elämää koskevissa lausunnoissa. Lapsiasiavaltuutettu voi tehdä lasten ja nuorten kokemustiedon perusteella myös aloitteita ja kannanottoja

NuoNe-toiminnan lisäksi lapsiasiavaltuutettu tapaa lapsia ja nuoria kuntavierailuilla esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotiloilla ja lastensuojelupalveluissa.