Nuoret neuvonantajat

Lapsilla ja nuorilla on paljon ajatuksia ja kokemuksia, joista aikuisten on tärkeää kuulla. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on pitää yhteyttä lapsiin ja nuoriin ja välittää heidän ajatuksiaan esimerkiksi päätöksentekijöille ja lasten parissa työskenteleville. Tätä tehtävää lapsiasiavaltuutettu toteuttaa Nuoret neuvonantajat -toiminnan avulla.

Lapset ja nuoret ovat lapsiasiavaltuutetun neuvonantajia, joiden ajatuksia selvitetään tapaamisissa. Vuosittain järjestetään 6–10 tapaamista lasten eri elämänaloja ja erilaisten lasten arkea ja elämää edustavien lapsiryhmien kanssa. Tapaamisissa tärkeintä on antaa tilaa lasten omille näkemyksille ja mielipiteille. Keskustelua voidaan tukea myös toiminnallisilla ja leikillisillä menetelmillä kuten ryhmätöillä, piirtämistehtävillä tai kuvien avulla. Tapaamiset järjestetään siellä missä lapset ovat, esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa, nuorisotiloilla ja lastensuojelupalveluissa.

Tapaamisten käytännön järjestelyistä vastaavat pääsääntöisesti lapsiryhmän ohjaajat tai kohderyhmän taustaorganisaation aikuiset. Paikalla tapaamisissa ovat lapsiasiavaltuutettu sekä tapaamisen valmistelija lapsiasiavaltuutetun toimistosta. Tapaamisista saatua tietoa hyödynnetään laajasti lapsiasiavaltuutetun aloitteissa, kannanotoissa, kirjelmissä, lausunnoissa, artikkeliteoksissa, raporteissa ja toimiston viestinnässä.

Nuoret neuvonantajat toimivat kolmella tavalla:

  • Nuone-teematapaamiset ovat yleensä tietyn teeman ympärille rakennettuja lapsiryhmien yksittäisiä tapaamisia. Tapaamisten teemat liittyvät pääsääntöisesti lapsiasiavaltuutetun vuoden strategiseen painopistealueeseen. 
  • Nuone-tiimit ovat useamman kerran tavattavia lapsiryhmiä, joiden kanssa keskustellaan niistä asioista, joita lapset itse nostavat esille. Säännöllisesti tavattaviin Nuone-tiimeihin osallistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. 
  • Nuone-vierailut ovat yksittäisiä lapsiryhmien tapaamisia, joissa keskustellaan sellaisista asioista, jotka ovat ajankohtaisia lapsille juuri sillä hetkellä.