YK:n lapsen oikeuksien komitean ratkaisuja ja kannanottoja

YK:n lapsen oikeuksien komitean ratkaisu valtioiden vastuusta hiilidioksidipäästöistään

(12.10.2021)

YK:n lapsen oikeuksien komitea käsitteli syksyllä 2021 yhteensä 16 lapsen tekemän valituksen eri valtioita vastaan. Historiallisessa päätöksessään komitea linjasi, että valtiota voidaan tietyin edellytyksin pitää vastuullisena sen hiilidioksidipäästöjen kielteisistä vaikutuksista lapsen oikeuksiin.

Kannanotto ilmastonmuutoksen vaikutuksista lapsiin

(20.11.2021)

YK:n lapsen oikeuksien komitea, Lasten ympäristöoikeusaloite CERI ja Allianssi lasten suojelemiseksi humanitaarisessa toiminnassa ovat julkaisseet lapsen oikeuksien päivänä 2021 yhteisen kannanoton ilmastonmuutoksen vaikutuksista lapsiin, lasten oikeuksiin, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.