FN:s barnrättskommittés avgöranden och ställningstaganden

 

FN:s barnrättskommittés avgörande om staternas ansvar för koldioxidutsläpp

(12.10.2021)

FN:s kommitté för barnets rättigheter behandlade under hösten 2021 ett klagomål som 16 barn lämnat in mot olika stater. I sitt historiska avgörande fastställde kommittén att stater kan under vissa förutsättningar hållas ansvariga för de negativa konsekvenserna av deras koldioxidutsläpp på barnets rättigheter.

 

Ställningstagande om klimatförändringens konsekvenser för barn

(20.11.2021)

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnens miljörättsinitiativ CERI och alliansen för skydd av barn vid humanitär verksamhet har på barnrättsdagen 2021 publicerat ett gemensamt ställningstagande om klimatförändringens konsekvenser för barn, barnen rättigheter, trygghet och välbefinnande.