VAD GÖR VI?

Meddelanden

Här kan du läsa barnombudsmannens meddelanden. 

Utlåtanden

Barnombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och ger utlåtanden i frågor som gäller barnens och ungdomarnas ställning. 

Initiativ och ställningstaganden

Barnombudsmannen främjar genomförandet av barnets rättigheter genom att ta initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas och genom att publicera ställningstaganden i frågor som rör barnens och ungdomarnas ställning. 

Publikationer

Barnombudsmannens byrås publikationer

Barnbarometern

Barnbarometern är en undersökning om vardagen och livet av 6- och 7-åriga finländska barn. Undersökningen utreder barnens egna erfarenheter om teman som rör dem. 

Möten med barn och unga

Barnombudsmannen träffar varje år olika barn- och ungdomsgrupper. På denna sida hittar du promemorior från möten med barn och unga.

Rundabordssamtal

Barnombudsmannen ordnar rundabordssamtal kring aktuella teman som rör barnets rättigheter.

Nyhetsbrev

Barnombudsmannen publicerar nyhetsbrev fyra gånger om året. Här kan du läsa nyhetsbrev och prenumerera på nyhetsbrevet.