VAD GÖR VI?

Meddelanden

Här kan du läsa barnombudsmannens meddelanden. 

Utlåtanden

Barnombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och ger utlåtanden i frågor som gäller barnens och ungdomarnas ställning. 

Initiativ och ställningstaganden

Barnombudsmannen främjar genomförandet av barnets rättigheter genom att ta initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas och genom att publicera ställningstaganden i frågor som rör barnens och ungdomarnas ställning.

Barnbarometern

Barnbarometern är en undersökning om vardagen och livet av sexåriga finländska barn. Undersökningen utreder barnens egna erfarenheter om teman som rör dem. Barnbarometern genomförs vart annat år.

Hörande av barn

Varje år hör barnombudsmannen olika barn- och ungdomsgrupper (Unga rådgivare). Vid hörandet berättar barnen och ungdomarna om sin vardag och sitt liv. Erfarenhetskunskapen utnyttjas till exempel i barnombudsmannens utlåtanden eller initiativ. Barn- och ungdomsgrupperna representerar olika samhällsskikt mångsidigt.

Rundabordssamtal

Barnombudsmannen ordnar rundabordssamtal kring aktuella teman som rör barnets rättigheter. Till rundabordssamtalen bjuder ombudsmannen in en bred skara av till exempel experter, myndigheter, forskare och företrädare från olika organisationer.

Nyhetsbrev

Barnombudsmannen publicerar nyhetsbrev 2-4 gånger om året. Här kan du läsa nyhetsbrev och prenumerera på nyhetsbrevet.