VEM KAN MAN KONTAKTA?

Kontaktuppgifter

Experterna vid barnombudsmannens byrå främjar barnens rättigheter tillsammans med barnombudsmannen. Administrativt arbetar barnombudsmannen i anslutning till justitieministeriet.

Kontakta barnombudsmannen

Vänligen bekanta dig med anvisningarna för kontakt med barnombudsmannen innan du tar kontakt.

Rättsskydd

Om du är missnöjd med det beslut du har fått eller hur myndigheten har behandlat dig, se anvisningar här om hur du kan föra saken vidare.

Aktörer som erbjuder hjälp

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd och hjälp. Barnombudsmannen har inte behörighet att hjälpa enskilda familjer. 

Vanliga frågor

Vanliga frågor till barnombudsmannens byrå samt svar på vart man kan vända sig till i olika problemsituationer som gäller barn och ungdomar

Mediebank

Du kan använda materialet i mediebanken till exempel i intervjuer med barnombudsmannen, publikationer om ombudsmannens verksamhet eller i andra sammanhang som rör ombudsmannens arbete.

Dataskyddsbeskrivning

Här hittar du information om policyn för kakor samt dataskyddsbeskrivningarna. 

Tillgänglighetsutlatande

Här hittar du information om tillgänglighetsbeskrivningarna.