VEM ÄR VI?

Kontaktuppgifter

Experterna vid barnombudsmannens byrå främjar barnens rättigheter tillsammans med barnombudsmannen. Administrativt arbetar barnombudsmannen i anslutning till justitieministeriet.

Tjänster och rättskydd: aktörer som erbjuder stöd

Barnombudsmannen har inte behörighet att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan inte ta ställning till dem. Här hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd samt anvisningar om tjänster för barn och familjer och deras rättsskydd. 

Mediebank

Du kan använda materialet i mediebanken till exempel i intervjuer med barnombudsmannen, publikationer om ombudsmannens verksamhet eller i andra sammanhang som rör ombudsmannens arbete. När du använder materialet, ange alltid källan och fotografens namn.

Dataskyddsbeskrivning

Här hittar du information om policyn för kakor samt dataskydds- och tillgänglighetsbeskrivningarna. 

Tillganglighetsutlatande

Här hittar du information om tillgänglighetsbeskrivningarna.