Kontaktuppgifter

Barnombudsmannens uppgift är att inverka på allmänt samhälleligt plan, så att barnens rättigheter beaktas bland annat i lagstiftningen. Barnombudsmannen har inte behörighet att avgöra ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och därför kan barnombudsmannen inte ta ställning i sådana ärenden. Barnombudsmannen kan inte heller ändra på beslut som fattats av andra myndigheter eller behandla klagomål som gäller dem. Bestämmelser om barnombudsmannens finns i lagen om barnombudsmannen 1221/2004 (FINLEX).

Postadress: 

Barnombudsmannens byrå
Vapaudenkatu 58 A, 3. våningen
40100 Jyväskylä
Växel: +358 (0)295 666 850

E-post: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi
Personliga e-postadresser: förnamn.efternamn(at)oikeus.fi
OBS! E-postanslutningen är inte säker.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Barnombudsmannens byrås beskrivningar om behandlingen av personuppgifter i olika situationer finns på sidor Dataskyddsbeskrivning och Tillgänglighetsbeskrivning. 

Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen. Administrativt arbetar ombudsmannen i anslutning till justitieministeriet. 

I sin roll får barnombudsmannen många inbjudningar till olika tillfällen. Inbjudningar till barnombudsman Pekkarinen för tillställningar och uppträdanden adresseras till administrativ assistent, inte till byråns adress. Vi önskar att alla inbjudare överväger hur barnombudsmannens deltagande i evenemanget främjar barnets rättigheter och skickar en kort motivering i inbjudan. Motiveringen kommer att användas för att samla in uppgifter för den årliga statistiken och för utvärderingen av barnombudsmannen roll (se dataskyddsbeskrivningen).

Barnombudsman Elina Pekkarinen 

Administrativ assistent Pirkko-Liisa Rautio 
Barnombudsmannens sekreterare
Mediakontakt
 
Specialforskare Terhi Tuukkanen 
Barnforskning och Barnbarometern
Barnens delaktighet

Högskolepraktikant Karri Kekkonen 

Jurist Merike Helander
Utlåtanden och initiativ
Berättelse till riksdagen
Periodisk rapport till FN

Kommunikationsplanerare Pia Pihlainen 
Informering om barnets rättigheter
Förnyelse av webbplatsen

Överinspektör Katja Mettinen 
Barnens delaktighet 
Barnombudsmannadelegationens sekreterare
Samordning av internationell verksamhet  

Överinspektör Anne Hujala (frånvarande tills vidare)

 

Kontaktuppgifter till tjänster för barn och familjer och deras rättsskydd 

Anvisningar för att anföra klagomål hos justitieombudsmannen (oikeusasiamies.fi/sv)