Kontakt­uppgifter

Vänligen bekanta dig med anvisningarna för kontakt med barn­ombudsmannen innan du tar kontakt.

Barnombudsmannens byrå

Postadress:
Vapaudenkatu 58 A, vån. 3
40100 Jyväskylä

Växel: +358 (0)295 666 850

Medborgar­kontakter: +358 (0)295 643 340 på onsdagar kl. 9.00–11.00. Vänligen bekanta dig med anvisningarna innan du tar kontakt. 

E-post: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi
Vänligen observera att e-postanslutningen inte är säker.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Personal

Vid barnombuds­mannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen. Administrativt arbetar barnombudsmannen inom justitie­ministeriets förvaltnings­område. 

Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi

Bilderna på denna sida får inte användas utan barnombudsmannens byrås tillstånd.

alt=""

Barnombudsman Elina Pekkarinen 

Läs mer om barnombudsmannen

 

Administrativ assistent Mari Laitinen

Barnombudsmannens sekreterare
Mediakontakt

 

Specialforskare Terhi Tuukkanen

Barnforskning och Barnbarometern
Unga rådgivare

Överinspektör Katja Mettinen 

Barnombudsmannadelegationens sekreterare
Medborgarkontakter 
Unga rådgivare
Årsberättelser
Samordning av internationell verksamhet

Kommunikationsexpert Annaleena Aira

Planeringen och genomförandet av byråns kommunikation
Utveckling av kommunikationen om barnets rättigheter
Förmedlingen av barnens synpunkter i barnombudsmannens arbete
Kommunikationsnätverk

Jurist Merike Helander

Utlåtanden och initiativ
Berättelse till riksdagen
Periodisk rapport till FN

 

 

Jurist Reetta Peltonen

(tills 30.9.2024)

Utlåtanden och initiativ

 

Planerare Outi Kekkonen

(tills 30.9.2024)

Jurist Sonja Vahtera

(på tjänstledighet)
Utlåtanden och initiativ
Periodisk rapport till FN
Samordning av internationell verksamhet

Fakturerings­uppgifter

Barnombuds­mannens byrås fakturering är förlagd till justitie­ministeriets bokförings­enhet och tar emot fakturor endast som nät­fakturor. E-fakturorna ska adresseras till barn­ombudsmannens byrå (Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä).

  • Nätfaktura­adress/EDI-kod: 003702459747231
  • Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
  • FO-nummer 0245974-7
  • Momsnummer: FI02459747

Som betalnings­villkoret på fakturorna ska man ange 21 dygn.

Vi ber er också ange de tilläggs- och referens­uppgifter som angetts vid beställningen och som underlättar behandlingen på fakturan, till exempel konterings- eller avtalskoden.

Om du fakturerar för det utförda arbetet med en arvodes­faktura ber vi dig kontakta barnombudsmannens byrå.