Kontaktuppgifter

Vänligen bekanta dig med anvisningarna för kontakt med barnombudsmannen innan du tar kontakt.

Barnombudsmannens byrå

Postadress:
Vapaudenkatu 58 A, vån. 3
40100 Jyväskylä

Växel: +358 (0)295 666 850

Medborgarkontakter: +358 (0)295 643 340 på onsdagar kl. 9.00–11.00. Vänligen bekanta dig med anvisningarna innan du tar kontakt. 

E-post: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi
Vänligen observera att e-postanslutningen inte är säker.

Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Personal

Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen. Administrativt arbetar barnombudsmannen inom justitieministeriets förvaltningsområde. 

Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi

Bilderna på denna sida får inte användas utan barnombudsmannens byrås tillstånd.

alt=""

Barnombudsman Elina Pekkarinen 

Läs mer om barnombudsmannen

 

Administrativ assistent Mari Laitinen

Barnombudsmannens sekreterare
Mediakontakt

 

Specialforskare Terhi Tuukkanen

Barnforskning och Barnbarometern
Barnens delaktighet

Överinspektör Katja Mettinen 

Barnens delaktighet 
Barnombudsmannadelegationens sekreterare
Samordning av internationell verksamhet
Medborgarkontakter 

Kommunikationsexpert Annaleena Aira

Planeringen och genomförandet av byråns kommunikation
Utveckling av kommunikationen om barnets rättigheter
Förmedlingen av barnens synpunkter i barnombudsmannens arbete
Kommunikationsnätverk

Jurist Merike Helander

Utlåtanden och initiativ
Berättelse till riksdagen
Periodisk rapport till FN

Jurist Sonja Vahtera

(tf.)
Utlåtanden och initiativ
Periodisk rapport till FN

 

Planerare Outi Kekkonen

(tf.)

Projekt av den nationella barnstrategin

Specialforskare Elina Weckström 

(tf.)
Utredningen om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av samiska barn 
Utredningen om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av romska barn 

Forskningsassistent Karri Kekkonen

(tf.)
Utredningen om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av samiska barn 
Utredningen om välfärden och tillgodoseendet av rättigheterna av romska barn 

 

Kommunikationsplanerare Jenny Söderman

(tf.)
Kampanj om att kombinera familjeliv och arbete

 

Faktureringsuppgifter

Barnombudsmannens byrås fakturering är förlagd till justitieministeriets bokföringsenhet och tar emot fakturor endast som nätfakturor. 

  • E-fakturorna ska adresseras till barnombudsmannens byrå (Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä)
  • Nätfakturaadress/EDI-kod: 003702459747231
  • Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy) E204503
  • FO-nummer 0245974-7
  • Momsnummer: FI02459747

Som betalningsvillkoret på fakturorna ska man ange 21 dygn.

Vi ber er också ange de tilläggs- och referensuppgifter som angetts vid beställningen och som underlättar behandlingen på fakturan, till exempel konterings- eller avtalskoden.

Om du fakturerar för det utförda arbetet med en arvodesfaktura ber vi dig kontakta barnombudsmannens byrå.