Barnombudsman Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen arbetar som barnombudsman. Hon började sin tjänst 1.5.2019. 

Barnombudsman Elina Pekkarinen.

Elina Pekkarinen är född i Esbo 1975. Pekkarinen har studerat socialt arbete vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Vid sidan av studierna har hon arbetat som socialarbetare på Östra centrums socialservicebyrå samt som handledare på Spikbergets vård- och uppfostringshem. Efter att ha avlagt politices magisterexamen och slutfört sina studier i socialt arbete 2004 började Pekkarinen arbeta som socialarbetare inom barnskyddet i sydöstra Helsingfors. 

Pekkarinen återvände till Helsingfors universitet som doktorand 2005 och arbetade vid sidan av sina fortsatta studier som socialarbetare på Helsingfors socialjour. Pekkarinen disputerade 2010 med forskning om ungdomsbrottslighetens och barnskyddets historia. Hennes avhandling var den första inom socialt arbete som fick vitsordet laudatur i Finland. Efter disputationen arbetade Pekkarinen under en kortare tid hos Institutet för hälsa och välfärd och blev sedan koordinator av forskningsprojekt om barnskyddet hos Nätverket för ungdomsforskning.

År 2013 beviljades Pekkarinen treårig finansiering för disputerad forskare av Finlands Akademi för ett forskningsprojekt om barn och ungas marginalisering. Samma år utsågs Pekkarinen till forskare hos Nätverket för ungdomsforskning. När forskningsprojektet avslutades år 2016 arbetade Pekkarinen som tf forskningschef hos Nätverket för ungdomsforskning. År 2019 hade hon en tidsbunden professorstjänst i socialt arbete vid Åbo universitet, och utnämndes sedan till barnombudsman. 

Pekkarinen har haft ett stort antal förtroendeuppdrag, såsom ordförande i Finländska sällskapet för barndomsforskning 2013–2017 och som sakkunnigledamot i barnskyddet i Helsingfors förvaltningsdomstol 2009–2019. Hon har svurit domareden år 2009.

Pekkarinen utnämndes till docent vid Helsingfors universitet 2018. Hon har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och skrivelser som riktats till allmänheten samt redigerat flera vetenskapliga verk.