Tjänster för barn och familjer samt aktörer som erbjuder hjälp

På den här sidan har barnombudsmannens byrå samlat aktörer som erbjuder stöd och information i svåra livssituationer. Vissa av aktörerna erbjuder tjänster på flera språk. Ytterligare information kan begäras direkt från den aktör som erbjuder hjälp.

Barnombudsmannen har inte behörighet att avgöra ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan inte ta ställning till dem. Om du är missnöjd med ditt beslut eller bemötande, läs anvisningen här. 
 
Nedan hittar du närmare uppgifter om den hjälp som de olika aktörerna erbjuder. Förteckningen är inte uttömmande. Om du behöver ledning eller rådgivning om användning offentliga tjänster, kan du kontakta Medborgarrådgivningen. Se även svaren på de vanliga frågorna.