Anvisningar för situationer där du inte är nöjd med ett beslut eller bemötande

Vem ska man kontakta om man är missnöjd med ett beslut eller bemötande? Vad ska man göra om man observerar ett missförhållande i en myndighets verksamhet? Du har flera olika rättsskyddsmedel till ditt förfogande. 

På denna sida har barnombudsmannens byrå samlat aktörer som man kan kontakta. 

 

Hjälp och råd för ansökan om rättsskydd

  • Socialombudsmannen och patientombudsmannen kan vid behov hjälpa till med att göra upp en anmärkning eller ett klagomål eller ge råd i frågor som gäller klientens eller patientens ställning och rättigheter.  
  • I rättsliga ärenden kan man få hjälp av ett rättsbiträde.

Nedan hittar du närmare information.

Rättsskyddsmedel

Du har följande rättsskyddsmedel till ditt förfogande: 

  • Försök i första hand utreda saken med aktören i fråga. Du kan kontakta en anställd eller en direktör eller lämna in en anmärkning till verksamhetsenheten. 
  • Du kan lämna in en anmärkning om ett ärende som gäller dig själv eller en annan person.
  • Du kan ansöka om ändring till ditt beslut, alltså lämna in en överklagan eller en rättelsebegäran.
  • Du kan lämna in ett klagomål om en myndighets agerande till regionförvaltningsverket, riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern.
  • Om du misstänker diskriminering kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen eller jämställdhetsombudsmannen. Dessa ombudsmän har behörighet att behandla diskrimineringsärenden.

Nedan hittar du närmare information om de olika sätten att föra ditt ärende vidare.

Barnombudsmannen har inte behörighet att avgöra ärenden som gäller ett enskilt barn eller en enskild familj och därför kan barnombudsmannen inte ta ställning i dem.