Berättelsen till riksdagen

En gång vart fjärde år överlämnar barnombudsmannen en berättelse över sitt förvaltningsområde till riksdagen. Syftet är att ge riksdagen en översikt över barnens ställning och hur deras rättigheter förverkligats i Finland.

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018