Berättelsen till riksdagen

En gång vart fjärde år överlämnar barnombudsmannen en berättelse över sitt förvaltningsområde till riksdagen. Syftet är att ge riksdagen en översikt över barnens ställning och hur deras rättigheter förverkligats i Finland.

 

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Barnombudsmannen lämnar sin berättelse till riksdagens talman 8.2.2022 kl. 10.

Publiceringstillfället för barnombudsmannens berättelse till riksdagen anordnas via fjärrförbindelse 8.2.2022 kl. 12. Publiceringstillfället är öppet för allmänheten. 

Läs mer om publiceringstillfället på finska

 

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018