Initiativ och ställningstaganden 

Barnombudsmannen främjar genomförandet av barnets rättigheter genom att ta initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas och genom att publicera ställningstaganden i frågor som rör barnens och ungdomarnas ställning. Initiativ och ställningstaganden hittar du på finska här

 

14.10.2021 Öppet brev från barnombudsmannen för statsrådsmedlemmar och sakkunniga vid Institutet för hälsa och välfärd: Covid-19 och barn (pdf)

16.9.2021 Skrivelsen till kommuner: Det lönar sig att satsa på likvärdighet mellan barn och barngrupper (pdf)

2.8.2021 Öppet brev från barnombudsmannen om covid-19-pandemin (pdf)

26.2.2021 Barnombudsmannens brev till de finska ledamöterna i Europaparlamentet om skydd av barn i EU:s dataskyddslagstiftning (pdf)