Barnombudsmannens brev till de finska ledamöterna i Europaparlamentet om skydd av barn i EU:s dataskyddslagstiftning

 

Barnombudsmannen har kontaktat de finska ledamöterna i Europaparlamentet med ett brev där ledamöterna ombeds beakta skydd av barn mot sexbrott då Europaparlamentet fattar beslut om dataskyddsdirektivet för elektroniska kommunikationer.

Brevet grundar sig på Finlands barnombudsmans internationella samarbete inom Europeiska nätverket för barnombudsmän ENOC. De europeiska barnombudsmännen är mycket oroliga över att skyddet av barn mot sexbrott har försvagats i och med att användningen av tekniska lösningar som skyddar barn har förbjudits.

Europeiska nätverket för barnombudsmän ENOC rekommenderar starkt att Europaparlamentet och Europeiska rådet godkänner den temporära avvikelse från dataskyddsdirektivet för elektroniska kommunikationer (ePrivacy Directive) som Europeiska kommissionen föreslagit. Detta skulle göra det möjligt att använda sådana tekniska lösningar online som även tidigare skyddade barn mot sexbrott. Godkännandet av denna avvikelse fördröjdes i fjol, vilket har haft skadliga konsekvenser för barnens säkerhet.

Närmare uppgifter finns i Europeiska nätverket för barnombudsmäns uppmaning. Finlands barnombudsman har undertecknat uppmaningen.

Att skydda barnen mot sexbrott online är väldigt viktigt och ska beaktas då Europaparlamentet beslutar om användningen av de befintliga tekniska lösningarna och deras återställande till perioden före 21.12.2020.