Lapsiasiavaltuutetun kirje Euroopan parlamentin suomalaisedustajille lasten suojelemisesta EU:n tietosuojalainsäädännössä

 

Lapsiasiavaltuutettu on lähestynyt Euroopan parlamentin suomalaisedustajia kirjeellä, jossa pyydetään edustajia kiinnittämään huomiota lasten suojelemiseen seksuaalirikoksilta, kun Euroopan parlamentissa päätetään sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivistä.

Kirje perustuu Suomen lapsiasiavaltuutetun kansainväliseen yhteistyöhön Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostossa ENOC:ssa. Euroopan lapsiasiavaltuutetut ovat erittäin huolestuneina panneet merkille, että lasten suojelu seksuaalirikoksilta on heikentynyt, kun lapsia suojelevien teknisten ratkaisujen käyttö kiellettiin.

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto ENOC suosittaa painavasti Euroopan parlamenttia ja EU:n neuvostoa hyväksymään Euroopan komission esittämän väliaikaisen poikkeuksen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviin (ePrivacy Directive). Tämä mahdollistaisi sellaisten teknologisten ratkaisujen käytön verkossa, jotka aiemminkin suojelivat lapsia heihin kohdistuvilta seksuaalirikoksilta. Tämän poikkeuksen hyväksyminen viivästyi viime vuonna, millä oli vahingolliset seuraukset lasten turvallisuuden kannalta.

Tarkemmat tiedot Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston vetoomuksesta. Suomen lapsiasiavaltuutettu on allekirjoittanut vetoomuksen.

Lasten suojelu seksuaalirikoksilta verkossa on erittäin tärkeä asia, joka on välttämätöntä huomioida, kun Euroopan parlamentissa päätetään olemassa olevien teknisten ratkaisujen mahdollistamisesta ja palauttamisesta 21.12.2020 edeltävään aikaan.