Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon valvonta

YK:n lapsen oikeuksien komitea ohjaa ja valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa.

Sopimusvaltioiden tulee säännöllisesti raportoida komitealle lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin tilasta omassa maassaan.  Suomessa määräaikaisraportointiin osallistuvat ministeriöt, monet viranomaiset ja lapsiasioihin erikoistuneet kansalaisjärjestöt. Valtion raportin valmistelusta vastaa ulkoministeriö, jonka lisäksi lapsiasiavaltuutettu, eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja kansalaisjärjestöt voivat antaa omat raporttinsa.

Vastauksena komitea antaa sopimusvaltioille päätelmiä ja suosituksia lapsen oikeuksien edistämiseksi sopimusvaltiossa.

Uusimman määräaikaisraportin käsittely

YK:n lapsen oikeuksien komitea käsittelee parhaillaan Suomen valtion määräaikaisraporttia. Osana prosessia lapsiasiavaltuutettu on luovuttanut oman raporttinsa ja osallistunut komitean kuulemiseen.

Suomen valtio vastaa komitean esittämiin kysymyksiin kevään 2023 kuluessa, ja komitean loppupäätelmiä lapsen oikeuksien tilanteesta Suomessa odotetaan vuoden 2023 aikana.

Aiemmat käsittelyt