Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon valvonta

YK:n lapsen oikeuksien komitea ohjaa ja valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa.

Sopimusvaltioiden tulee säännöllisesti raportoida komitealle lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin tilasta omassa maassaan.  Suomessa määräaikaisraportointiin osallistuvat ministeriöt, monet viranomaiset ja lapsiasioihin erikoistuneet kansalaisjärjestöt. Valtion raportin valmistelusta vastaa ulkoministeriö, jonka lisäksi lapsiasiavaltuutettu, eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja kansalaisjärjestöt voivat antaa omat raporttinsa.

Vastauksena komitea antaa sopimusvaltioille päätelmiä ja suosituksia lapsen oikeuksien edistämiseksi sopimusvaltiossa.

Komitean loppupäätelmät Suomen valtiolle 2023

YK:n lapsen oikeuksien komitea on arvioinut lapsen oikeuksien tilaa Suomessa ja antanut loppupäätelmänsä Suomelle lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanosta 2.6.2023. 

Komitea muistuttaa Suomen valtiota kaikkien lapsen oikeuksien jakamattomuudesta ja keskinäisestä riippuvuudesta ja korostaa, että kaikki päätelmissä annetut suositukset ovat tärkeitä. Komitea antaa myös suosituksia sellaisista asioista, joiden osalta Suomen on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin.

Uusimman määräaikaisraportin käsittely

YK:n lapsen oikeuksien komitea käsitteli Suomen valtion määräaikaisraporttia vuosina 2022-2023. Osana prosessia lapsiasiavaltuutettu luovutti oman raporttinsa ja osallistui komitean kuulemiseen.

Aiemmat käsittelyt