Lapsiasiavaltuutetun lausuntoja ja kannanottoja covid-19-pandemiaan liittyen

Lapsiasiavaltuutetun toimivalta

Lapsiasiavaltuutettu saa kansalaisilta paljon koronapandemiaan liittyviä yhteydenottoja. Erityisesti rokotukset, maskin käyttö lapsilla tai lasten kanssa työskentelevillä, lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitukset sekä pandemian vaikutukset lapsiin ja nuoriin huolestuttavat yhteydenottajia.  Yhteydenottajat vetoavat usein lapsiasiavaltuutetun päätösvaltaan. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että valtuutetun toimivaltaa säätelee laki lapsiasiavaltuutetusta. Toimisto ei siten tutki muiden viranomaisten toimintaa, anna yksityiskohtaista oikeudellista neuvontaa tai ota kantaa yksittäisten lasten tai perheiden asioihin. Yhteydenottajia neuvotaankin pääsääntöisesti ottamaan yhteyttä suoraan toimivaltaiseen viranomaiseen. Esimerkiksi pandemian torjunnan strategiset linjaukset tekee valtioneuvosto ja pandemiaa koskevat suositukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Pandemian torjuntaa koskevia määräyksiä antavat mm. aluehallinnon viranomaiset, paikalliset terveydenhuollon viranomaiset ja opetuksen järjestäjät.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on toimia yhteiskunnallisella tasolla ja tehdä lapsen oikeuksia edistävää vaikuttamistyötä. Kansalaisten yhteydenottoja hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä.

Lausunnot ja kannanotot 2020-2023

Lapsiasiavaltuutettu on antanut tähän mennessä seuraavat covid-19-pandemiaan liittyvät lausunnot ja kannanotot. Tätä sivua päivitetään.

Terveys ja lapsen oikeudet (artikkelikokoelma 14.11.2023)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta (30.8.2023)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä (22.5.2023)

Statement to the UN Committee on the Rights of the Child on the list of issues and the Government's replies (17.4.2023)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lastensuojelun visiosta (24.3.2023)

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta (26.1.2023)

Lausunto sosiaaliturvakomitean työryhmälle sosiaalihuollon palvelujen ja etuusjärjestelmän suhteesta (11.11.2022)

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta (31.10.2022)

Lausunto YK:n lapsen oikeuksien komitealle lapsen oikeuksien toteutumisesta (26.9.2022)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (mielenterveys- ja päihdepalvelut) (10.6.2022)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomuksesta 2022 (8.6.2022)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021: Yhdenvertaisuus pandemian ajassa (24.5.2022)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta (22.4.2022)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (4.4.2022)

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022, erityisesti s. 69-. (8.2.2022)

Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Vanhempainliitto ry:n kannanotto: Lapset ja perheet tarvitsevat nyt koulu- ja työelämän joustoja (13.1.2022)

Kannanotto Euroopan lasten neuvoston edustajan kanssa: Lapsen etu edelle koronatoimissa (7.1.2022)

Lapsiasiavaltuutettu oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön pyöreän pöydän keskusteluissa lasten covid-19:sta. STM:n julkilausuma (30.12.2021)

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisten muutosten voimassaoloajan jatkamisesta (2.12.2021)

Lapset unohtuvat koronapäätöksenteossa, lapsiasiavaltuutettu vaatii tilanteen korjaamista (14.10.2021)

Avoin kirje valtioneuvoston jäsenille ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtoryhmälle (14.10.2021)

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2022, teema: PL 33 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala (14.10.2021)

Lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta - koronapassi (22.9.2021 ja 27.9.2021)

Lausunto eduskunnan perustusvaliokunnalle lastensuojelun tilasta Suomessa ja koronapandemian aiheuttamista haasteista lastensuojelussa (16.9.2021)

Lapsiasianeuvottelukunta: Pandemia koettelee nuoria (7.9.2021)

HS Vieraskynä: Pitkittynyt pandemia paljastaa lapsen oikeuksien kipupisteet (3.9.2021)

Lasten oikeudet vaarantuvat jälleen, lapsiasiavaltuutettu varoittaa (2.8.2021)

Lapsiasiavaltuutetun avoin kirje poliittisille päättäjille, viranomaisille ja koulutuksen järjestäjille (2.8.2021)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (19.7.2021)

Lausunto valtiovarainministeriön sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi (8.6.2021)

Kesällä on turvattava lapsen oikeus lepoon ja turvalliseen vapaa-aikaan (2.6.2021)

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (26.5.2021)

Lapset kuvaavat koronaa sairautena, joka muutti sosiaaliset normit (4.5.2021)

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (23.4.2021)

HS Vieraskynä: Lasten oikeuksia pitää vaalia poikkeusoloissakin (17.4.2020)

Viime vuosi haastoi lapsen oikeudet – lapsiasiavaltuutettu luovuttaa vuosikertomuksen valtioneuvostolle (31.3.2021)

Lausunnot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (29.3.2021 ja 30.3.2021)

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen oikeuksista poikkeusoloissa (4.3.2021)

Lausunnot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tartuntatautilain muuttamisesta (14.1.2021 ja 13.1.2021)

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (20.11.2020)

Pääsy lastenvalvojalle tulee turvata (23.9.2020)

Koronatestaamisessa on huomioitava lapsen etu (26.8.2020)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista (18.6.2020)

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koronapandemian lapsivaikutusten arvioinnista (13.6.2020)

Lausunto ulkoministeriölle Euroopan neuvoston syrjimättömyyden, moninaisuuden ja osallisuuden johtokomitean koronaepidemiaa koskevasta kyselystä (9.6.2020)

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (8.6.2020)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (1.6.2020)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi (5.5.2020)

Lapsiasiavaltuutetun kirje opetusministerille rajoitustoimien purkamisesta (21.4.2020)

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen oikeuksista valmiuslain olosuhteissa (19.3.2020)