Lapsiasiavaltuutetun kirje opetusministerille rajoitustoimien purkamisesta

Lapsiasiavaltuutettu on lähestynyt opetusministeri Li Anderssonia kirjeellä, jossa muistutetaan lapsen edun arvioinnista rajoitustoimien purkamisesta päätettäessä. Kirjeessä viitataan YK:n lapsen oikeuksien komitean kannanottoon ja muistutetaan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen oikeuksien komitean lausuman mukaisesti, että rajoituksista päätettäessä tulee huolellisesti punnita jokaisen lapsen oikeuksia rajaavan päätöksen vaikutukset yksittäisten lasten ja lapsiryhmien arkeen. Rajoittavien päätösten tulee olla oikeasuhtaisia terveyden suojelemiseen nähden ja harkinnassa lapsen edun tulee olla ensisijainen.

Lue kirje täältä.