Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; Euroopan neuvoston syrjimättömyyden, moninaisuuden ja osallisuuden johtokomitean koronaepidemiaa koskeva kysely

9.6.2020  Lausunto (pdf)