Lapsen etu edelle koronatoimissa

Koronatoimista päätettäessä on huomioitava entistä tarkemmin lasten ja nuorten etu sekä heidän mielipiteensä, korostavat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Euroopan lasten neuvoston edustaja Eetu Hukkanen.

Suomen koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan viimeisten kuukausien aikana, ja uusia rajoituksia on asetettu vähän väliä. Tähän mennessä lähes kaikki voimassa olevat rajoitukset on asetettu alueellisten viranomaisten toimesta alueen tilanteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt valtioneuvoston koronaministeriryhmälle valtakunnallisen etäopetussuosituksen antamista koko Suomeen. Suositus koskisi perusopetuksen 4.–9.-luokkia sekä toisen asteen oppilaitoksia. Päätöksiä etäopetuksesta tekevät kuitenkin alueelliset viranomaiset ja viranhaltijat.

– Tautitilanne on huolestuttava, mutta ennen etäopetukseen siirtymistä on otettava kaikki muut suojauskeinot käyttöön. Olen kesästä asti peräänkuuluttanut koulujen terveysturvallisuustoimia – ilman vaikutusta, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

 

Rajoituksia ensisijaisesti aikuisille

Kaikessa koronaan liittyvässä päätöksenteossa tulee huomioida lapsen ja nuoren oikeudet sekä rajoitusten oikeasuhtaisuus niitä asetettaessa. Erityisesti lasten kohdalla rajoitusten kanssa pitää olla tarkkana, ja lapsiin kohdistuvien rajoitusten täytyy olla välttämättömiä tartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoituksia tulee ensisijaisesti kohdistaa aikuisväestöön sekä niille alueille, joissa tartuntoja on paljon. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä monet ministerit ovat katsoneet, että valtakunnallista etäopetussuositusta ei ole tarpeen antaa.

– On erittäin tärkeää myös kuunnella lasten ja nuorten mielipiteitä rajoituksista päätettäessä. Heillä on paras asiantuntemus omasta elämästään. Lasten ja nuorten mielipiteitä tulee arvostaa ja ottaa huomioon samalla lailla kuin aikuistenkin mielipiteitä, Euroopan lasten neuvoston edustaja Eetu Hukkanen huomauttaa.

Ei ole oikeasuhtaista tai oikeudenmukaista, jos samalla kun lapset ja nuoret ovat etäopetuksessa, aikuiset voivat pyöriä baareissa sekä muissa anniskeluravintoloissa. 

 

Mahdollisimman vähän haittaa lapsille

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on viime viikolla (30.12.2021) julkaistu lapsen oikeuksien parissa työskentelevien viranomaisten sekä virkamiesten yhteinen julkilausuma. Julkilausumassa todetaan, että ”lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen huomiointi koronatoimien päätöksenteossa tarkoittaa, että tartuntojen estämiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat mahdollisimman vähän haitallisesti lapsiin”. Tämä ei ole toteutunut nyt kaavailtujen rajoitusten kohdalla.

– Oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet koetuksella jo useasti pandemian aikana. Esimerkiksi nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ja abiturientit ovat käyneet lähes koko yläkoulun tai lukion korona-aikana. Erityisesti heidän oppimisensa tukeen tulee panostaa, Eetu Hukkanen huomauttaa.

 

Etäopetukseen paikallisen epidemiatilanteen edellyttäessä

Etäopetukseen siirtymistä on harkittava niillä alueilla ja niissä oppilaitoksissa, joissa paikallinen epidemiatilanne sitä edellyttää. Kehotamme kuitenkin käyttämään siitä päätettäessä erityistä harkintaa, sillä on opiskelijoiden perusoikeus saada mahdollisimman laadukasta opetusta. Kaikilla oppilailla ei ole samanlaisia edellytyksiä etäopiskeluun. Opettajilla tulee myös olla mahdollisuus ottaa oppilaitaan opiskelemaan oppilaitoksen tiloihin, jos he eivät pärjää etäopetuksessa tai tarvitsevat tukea oppimiseensa.

Etäopetuksella on suuria vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen. Voi olla, että etäopetuksen takia monta tuhatta lasta ja nuorta ei saavu enää kouluun etäopetusjakson jälkeen. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2020 ja 2021 etäopetusjaksoilla, jolloin lapsia ja nuoria jäi opetushenkilöstön ulottumattomiin ja “hävisi” opetuksesta.

Lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä on ensiarvoisen tärkeää arvioida kunnolla päätöksen erilaiset vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kun lasten ja nuorten elämää suunnitellaan rajoitettavan, päätökset tulee tehdä lasten ja nuorten edun mukaisesti.